Goedkoper rioolbeheer en inspelen op klimaat

Zwolle – De komende jaren zet de gemeente Zwolle nog meer in op een kostenbewust rioolbeheer, dat rekening houdt met klimaatveranderingen. Bijvoorbeeld door risicogestuurd beheer, innovatief te werken, meer samenwerking in de regio en door mee te liften met andere werkzaamheden en initiatieven in de stad. Dat is de kern van het gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 dat burgemeester en wethouders voorleggen aan de raad.

In het rioleringsplan legt de gemeente vast hoe ze zorgt voor de afvoer van afvalwater en hemelwater en het voorkomen van (grond)wateroverlast nu en in de toekomst. Klimaatverandering kan leiden tot meer en heviger regenbuien waardoor wateroverlast kan ontstaan. De gemeente gaat onderzoeken wat nodig is om Zwolle in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht, om wateroverlast te beperken. Dit is mogelijk door het regenwater zowel boven als onder de grond goed af te voeren naar veilige plekken en in tijden van droogte het water vast te houden. Wethouder Filip van As: "We zijn trots op de resultaten die we de afgelopen jaren geboekt hebben met het beheer van het riool. Daarom zetten we de ingeslagen koers voort. Onze inwoners kunnen voor een lage bijdrage gebruik maken van een rioolstelsel dat goed functioneert én voldoet aan alle regels."

In 2017 gaat het tarief voor de rioolheffing, dat nu met 107 euro per huishouden al ver onder het landelijke gemiddelde van 193 euro ligt, met 2,5 % omlaag. Met 105 euro per huishouden zit Zwolle dan bij de drie laagste tarieven van alle gemeenten in Nederland. Wethouder Van As: “Dat kan omdat we in Zwolle niet standaard na 60 jaar de riolering vervangen. We monitoren de kwaliteit van het riool en hebben een goed beeld van wat er onder de grond zit en hoe de riolering er aan toe is. Daardoor kunnen we precies op het goede moment de riolering vervangen, niet te vroeg, maar ook niet te laat.” Om verdere kosten te besparen wil de gemeente nagaan of het nodig is om alle riolen periodiek schoon te blijven maken of dat dit ook minder vaak kan. Nu nog wordt ieder jaar 90 kilometer riool geïnspecteerd en gereinigd.

Artikel delen:
Reacties 13
 1. Idd Bolletje.
  In Zwolle ligt (volgens de gemeente) 722 kilometer riolering. Begrijp ik goed uit bovenstaand bericht dat jaarlijks slechts 90 Km van dit stelsel wordt geïnspecteerd en gereinigd? Is dit het geval, dan lijkt het mij dat de wethouder “vreemde” dingen wil gaan onderzoeken?

  Wat ik weet, is dat voor het behalen van een lange levensduur van een technisch product er 3 zaken belangrijk zijn (ik zie niet in waarom dit anders zou zijn voor een riolering):

  1. de wijze en nauwkeurigheid hoe de riolering is aangelegd en de ondergrond waar deze is neergelegd;
  2. de gebruikscondities van het riool (werkt het riool op een normale en toegestane belasting);
  3. wordt er regelmatig onderhoud aan het riool gepleegd waardoor het riool op normale gebruikscondities kan werken.

  Aan punt 1 en 2 kun je als gemeente niet veel anders doen dan een respectabele installateur aan te nemen, het werken met goede kwaliteits- producten en het hebben een bekwame techneut die de aanbesteding uitschrijft. Op punt 3 kun je als gemeente wel veel doen. Door goed en regelmatig onderhoud te plegen kun je er voor zorgen dat het riool op de juiste gebruikscondities kan werken. Door periodiek onderhoud te plegen ben je er bij eventuele problemen “snel” bij, waardoor een optimale werking gegarandeerd blijft. Erg belangrijk lijkt me, mede door het veranderende weer en de bijbehorende extremere condities. Het riool heeft met een juiste werking dan nog iets “over”, waardoor het product met minder specificaties extremere condities aan. Eigenlijk nog belangrijker is de winst die je kan behalen op het verlengen van de technische levensduur en de daarbij behorende besparing op de kosten.

  Het idee om te besparen op de schoonmaak van de riolen, klinkt mij in de oren als “Penny wise, Pound foolish.” Maar goed, ik ben geen “Japie Stokvis”….. Misschien zie ik het wel helemaal verkeerd.8)


  ⚠️ Meld

 2. Juist omdat ze het goed in beeld hebben kunnen ze een betere inschatting maken van de situatie en hoeven ze minder vaak te controleren. 8)


  ⚠️ Meld

 3. PieterG, kun je dit als gemeente nog wel zeggen dat je alles goed in beeld hebt? Door de extremere weers-condities krijgt het systeem te maken met andere belastingen dan waarvoor het destijds berekend is? Slechts één keer in de zeven jaar spuit de Rova de gangen van het riool door en zuigt ze dan ook leeg. Is dit wel voldoende? Het inhalen van achterstallig rioolonderhoud kost de burger namelijk vele malen meer.


  ⚠️ Meld

 4. Nog een kleine aanvulling. Naast extreme regenbuien heeft de riolering ook te maken met misbruik door inwoners, zoals bijvoorbeeld het weggooien van hondepoepzakjes in de put (http://www.destentor.nl/regio/zwolle/gemeente-zwolle-hondenpoepzakjes-in-afvalbak-niet-in-de-put-1.6220854 ), het weggooien van vochtige doekjes en het doorspoelen van vet en GFT afval. Dit heb je als gemeente niet zelf in de hand. Een regelmatige controle lijkt mij dan zeker wel op zijn plaats. Al was het alleen al om in een vroegtijdig stadium gericht te kunnen informeren?


  ⚠️ Meld

 5. Klaas Jan het is een utopie om te denken dat je met wat schoonspuiten de verwachte extreme buien kan opvangen. Om het huidige rioolstelsel geschikt te maken om dat soort buien op te vangen kost per stad tientallen miljoenen. Het is veel beter om de regenwaterafvoer los te koppelen van de riolering.
  Hondepoepzakjes verstoppen de straatkolken en komen niet in de rioolleidingen. Hiervoor moet je dus regelmatig de straatkolken schoonmaken (gebeurt ook) en hoef je dus niet de leidingen door te spuiten.
  ‘Goed in beeld hebben’ betekent niet dat de gemeente niks meer hoeft te doen. Integendeel, ze weten juist precies wat ze moeten doen. Door constante monitoring van het hele rioolstelsel kunnen ze nu de probleempunten in kaart brengen en op het juiste moment onderhoud plegen. Veel gemeentes weten niet van hun volledige rioleringsstelsel hoe oud de leidingen zijn en van welk materiaal. Dus ook niet wat de verwachte levensduur is van een stuk leiding, waardoor ze geen preventief onderhoud kunnen plegen. Dat kan hier in Zwolle wel: een leiding met een verwachte levensduur van 60 jaar en waarvan je door continue monitoring de afvoer kan vergelijken met de berekende afvoercapaciteit hoef je niet elke 5 jaar op te graven om te kijken hoe de leiding er bij ligt.

  Vergelijk het eens met het onderhoud van je auto: vervang jij uit voorzorg elke 3 maanden de distributieriem? Of hou je rekening met de verwachte levensduur, doet er een veiligheidsmarge bij en vervang je de riem na 100.000 kilometer? Hoe beter je de onderdelen van de auto kent, hoe nauwkeuriger je het onderhoud kunt plannen. Niet te vaak en niet te weinig.


  ⚠️ Meld

 6. Pieter, als ik je goed begrijp hebben we in Zwolle het aller grootste deel van het rioolstelsel al gescheiden ( een regenwater systeem en een afval water systeem)? Wanneer dat inderdaad zo is, is Zwolle bij de eerste aanleg al zeer vooruitstrevend geweest. Driekwart van het Nederlandse riool is namelijk gemengd, het afval- en regenwater worden in één buis afgevoerd. De eerder benoemde problemen vormen dan ook een kleiner probleem in Zwolle?

  Het ging er mij in de bijdragen om dat je met goed en degelijk onderhoud je de technische levensduur (dit is overigens een gemiddelde levensduur) van 60 jaar kan verlengen, naar 80 of misschien zelfs 100 jaar. Ik heb het niet over vervangen, maar over het verlengen van de levensduur van het originele product. Laat ik het omschrijven met een autoband, ik denk dat dit makkelijker is dan een distributieriem of ketting.

  Een auto band gaat bijvoorbeeld gemiddeld 35.000 Km mee, bij normaal gebruik. Wanneer de band altijd te hard is opgepompt, krijg je een bepaald slijtage beeld waardoor de band bij 20.000 Km al vervangen moet worden. De auto rijdt overigens wel iets zuiniger.
  Het kan ook zijn dat de band altijd te weinig lucht in de banden heeft. Hierdoor krijgt de band weer een ander slijtage beeld en de band moet bij 28.000 Km al vervangen worden. Nog belangrijker de auto verbruikt meer. Een regelmatige controle van de bandenspanning is daarom belangrijk voor het behalen en/of zelfs verlengen van de levensduur van een autoband en voor een juist verbruik van de auto.

  Door nieuwe technieken hoeft de gemeente gelukkig niet meer te graven om controles te doen, maar kan men met moderne inspectie apparatuur de leidingen controleren. Controle is één ding, maar ik kan mij niet voorstellen dat het regelmatig provisorisch doorspoelen van leidingen geen nut heeft? U merkt toch ook een “verbeterde” werking van het riool stelsel, wanneer de gemeente in de buurt heeft gespoeld? Al was het alleen al omdat alle het water niveau van de wc potten, na de exercitie te laag staan.. Dit is voor mij een teken dat alle “rommel” uit de pijp is en het riool schoon is voor een optimale werking. 8)


  ⚠️ Meld

 7. Voor dit provisorisch doorspoelen heb ik overigens graag 2 Euro per jaar voor over. Dit bedrag hoef ik niet terug te ontvangen, maar mag gemeente investeren in 2 extra personen die met de riool spuit-en-zuig-installatie door de stad heen rijden. Voor 112.360 Euro moet de gemeente een heel stuk komen, lijkt me.;)


  ⚠️ Meld

 8. als ik je goed begrijp hebben we in Zwolle het aller grootste deel van het rioolstelsel al gescheiden

  Verkeerd begrepen, want dat heb ik nergens gezegd. Het is waarschijnlijk wel een toekomstbestendiger oplossing dan het nu overdimensioneren van nieuwe leidingen.

  Van een verbeterde werking na provisorisch (?) spoelen merk ik niks. Meeste huishoudens hebben meer last van verstopping in het stuk tussen pand en de aansluiting op het hoofdriool.

  Verder ben ik het met je eens dat het best wat meer mag kosten. Ik neem meestal graag het zekere voor het onzekere en daarvoor mag best de belasting wat omhoog. Hoewel er in dat geval waarschijnlijk heel wat meer reacties op weblogzwolle worden geplaatst. 😉
  Voorstel: extra belasting gebruiken om hondepoepzakjes te voorzien van adrescode. Als een straatkolk verstopt zit kan hierdoor de veroorzaker(s) worden achterhaald en voor de kosten opdraaien. Dit mag ook worden bekostigd uit een forse verhoging van de hondenbelasting.


  ⚠️ Meld

 9. Ok Pieter, maar zou provisorisch/ preventief spoelen dan zo ie zo niet noodzakelijk zijn? In Zwolle hebben wij dus, net als in de rest van Nederland, hoofdzakelijk een gemengd riool systeem liggen. Dat betekend, volgens mij dat het afvalwater te samen met regenwater wordt afgevoerd. Die hondenpoep zakjes ( en andere zaken die niet in het riool horen) kunnen dan nog steeds de boel verstoppen? Een spoelbeurt is daarom niet verkeerd, lijkt mij. Daarnaast draagt een spoel beurt bij aan een betere “Rioolbeleving” voor de bewoners.

  Verstoppingen zijn idd vaak te vinden in het gebied tussen het pand en de aansluiting op het riool. Bij mij staat na een spoelbeurt van het riool het waterniveau een stuk lager in de wc pot. Voor mij als leek het teken dat er iets is gebeurt en het weer “schoon” is.

  Helaas heft de gemeente Zwolle geen hondenbelasting meer. En wat betreft poepzakjes met een adres, ik denk dat niet realistisch is. Ik voorzie ook problemen met handhaving, doordat men bv anonieme boterhamzakjes gaat gebruiken? Ik denk dat een goede toelichting, naast bewustwording van de kosten/ investeringen in het riool goed zouden zijn. Wanneer er vroegtijdig onderhoud moet plaats vinden om zaken te vervangen, gaan de kosten heel erg snel omhoog.

  Ik sluit dit draadje af met de wensen:
  1. Dat de wethouder dit plan laat varen en het doorspoelen gewoon op gebruikelijke manier blijft doen;
  2. De kosten gelijk houd aan het niveau 2015;
  3. De 2 euro besparing inzet voor extra riool spoelbeurten of onderhoud aan het Zwolse superieure riool stelsel.

  Fijne avond!  ⚠️ Meld

Reageer