Aandacht verhaal Wijnberg in synagoge

Zwolle – De synagoge aan de Samuel Hirschstraat wordt de locatie waar met een expositie aandacht wordt gegeven aan het verhaal van Selma Wijnberg. Hiervoor wordt binnen de bestaande expositieruimte op het vrouwenbalkon van de synagoge een vaste plek ingericht. Het college van burgemeester en wethouders neemt de kosten voor de realisatie en inrichting van de tentoonstelling door de Stichting Judaica voor haar rekening. Hiervoor is € 2500,- geraamd.

Mevrouw Wijnberg is één van de overlevenden van kamp Sobibor en dochter van het echtpaar Wijnberg dat voor de Tweede Wereldoorlog het gelijknamige hotel aan de Veemarkt uitbaatte. Met haar latere echtgenoot Chaim Engel wist zij uit Sobibor te ontsnappen en kwam zij via Nederland en Isräel in de Verenigde Staten terecht. In 2010 bezocht zij samen met haar kleindochters Zwolle, waar ze ook een gesprek hadden met burgemeester Meijer. Bij die gelegenheid maakten de kleindochters kenbaar, een blijvende herinnering aan hun oma in Zwolle wenselijk en gepast te vinden. De gemeente sprak de intentie uit dat op termijn te willen realiseren. Sindsdien is regelmatig bezien of herontwikkeling van het gebied rond de Veemarkt aanknopingspunten kon bieden. Het gebied is tot op heden weinig aansprekend voor een herinneringsplaquette.

Het idee om van het pand aan de Veemarkt een hotel annex Joods Museum te maken had, zo bleek, geen draagvlak in de stad. Uiteindelijk heeft het college in 2015 besloten dat de museale ruimte in de synagoge de meest geeïgende plek is om het verhaal van Selma Wijnberg een permanente plek te geven. De expositie wordt door de Stichting Judaica vormgegeven. Belangrijk uitgangspunt daarbij is educatie: het doorgeven van het verhaal van Selma Wijnberg, als symbool voor het leed dat joodse mensen is aangedaan, aan toekomstige generaties. Het expositiemateriaal en de toelichting daarop moet daarom voor een breed publiek toegankelijk gemaakt worden. De intentie is om de tentoonstelling op 4 mei 2017 te openen. De gemeente Zwolle stelt aan de familieleden van mevrouw Wijnberg een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten beschikbaar.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Terecht dat ze vrouw aandacht krijgt.
    Vreemd dat ze bij het huidige nieuwbouwproject op het voormalige Univé terrein zelfs geen plekje konden vinden voor een plaquette of niet aan gedacht ?
    In de synagoge is wel een mooie plek maar ook een drempel om te komen. Op het balkon kunnen bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn niet of nauwelijks komen.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.