Jongerenindex, waardevol & veelzijdig instrument

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft samen met GGD IJsselland een instrument ontwikkeld waarmee kansen en belemmeringen rond het opgroeien van jongeren sneller worden gesignaleerd en beter worden aangepakt. Deze Jongerenindex geeft per wijk in Zwolle een beeld van de factoren die het opgroeien van jongeren tussen de 12 en 18 jaar versterken dan wel bedreigen.

De Jongerenindex geeft per wijk informatie over onder andere de geestelijke en lichamelijke gezondheid, participatie, weerbaarheid, kindermishandeling, onderwijs, sport en werk. De Jongerenindex is een veelzijdig instrument voor jeugdprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers, maar ook voor jongeren en ouders die met deze gegevens te weten kunnen komen wat er speelt in hun omgeving. Het is een middel om op basis van feiten en cijfers het gesprek te voeren en maatschappelijke doelstellingen te bepalen. Met 53 indicatoren per wijk geeft de index brede informatie over de jeugd en kan het de basis zijn voor innovatieve maatregelen.

Actueel en samenhangend
De meeste andere dataverzamelingenrond jeugd zijn gericht op één onderwerp, bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit. Daarnaast zijn veel van de gegevens gebaseerd op kleine steekproeven, of zijn ze redelijk gedateerd. De Jongerenindex daarentegen geeft een actueel, kleinschalig en samenhangend beeld van het opgroeiklimaat van alle schoolgaande jongeren tussen de 12 en 18 jaar in de gemeente Zwolle.

Gebruiken en leren
Nu de Jongerenindex gereed is, breekt de volgende fase aan: de index leren te gebruiken en toe te passen in de werkprocessen. We starten in drie wijken (Aalanden, Stadshagen en Zwolle-Zuid) met het analyseren en vertalen van de gegevens . Het instrument is inmiddels voor iedereen beschikbaar om te gebruiken en te vinden op www.zwolle.nl/jongerenindex

Artikel delen: