Mijnkwaliteitvanleven.nl voor contact gemeente

Zwolle – De uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl tonen dat mensen die op meer vlakken in hun dagelijks leven geen passende hulp of hulpmiddelen hebben, een onvoldoende geven aan hun kwaliteit van leven. Vanuit de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning zodat mensen kunnen leven zoals bij hen past. Mijnkwaliteitvanleven.nl presenteert deze week aan de gemeente Zwolle en dertien andere gemeenten, hoe het met de inwoners gaat.

Meer dan 22.000 mensen in Nederland hebben momenteel de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld, waarvan op dit moment 335 deelnemers in de gemeente Zwolle. Deelnemers zijn mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen en mantelzorgers. Het programma is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM. De inwoners van de gemeente Zwolle geven gemiddeld een 6,6 aan hun kwaliteit van leven. De scores die mensen aan hun dagelijks leven geven, liggen gemiddeld tussen de 5,7 en 7,5. “Het is heel duidelijk te zien dat mensen die op meer dan drie vlakken tegen beperkingen aanlopen, een onvoldoende geven aan hun dagelijks leven”, aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Hier ligt werk voor gemeenten. Veel mensen geven aan geen geld te hebben en niet in aanmerking te komen voor datgene wat ze nodig hebben. Of de hulp sluit niet aan bij hun situatie. De standaard oplossingen zijn duidelijk niet voldoende. Door beter zicht te krijgen op de situatie van deze inwoners en wat zij nodig hebben, kunnen gemeenten hun dienstverlening aan inwoners verbeteren.”

Mijnkwaliteitvanleven.nl biedt hiervoor verschillende mogelijkheden, zoals het persoonlijk overzicht dat deelnemers via de mail krijgen nadat zij de vragenlijst hebben ingevuld. Veldman: “Als iemand zich goed voorbereidt en kan verwoorden wat in zijn of haar leven belangrijk is, staat de inwoner sterker in het gesprek als hij of zij hulp aanvraagt. Gemeente en inwoner kunnen vervolgens samen kijken naar een oplossing die echt past in het leven van de persoon.”

Breed onderzoek Verschillende gemeenten hebben een eigen gemeentelijk cliëntenonderzoek. Een groot verschil tussen Mijnkwaliteitvanleven.nl en de gemeentelijke cliëntenonderzoeken is dat Mijnkwaliteitvanleven.nl gericht is op een bredere groep mensen. Dus ook de inwoners die wellicht nog niet bekend zijn bij de gemeente of waarvan de aanvraag afgewezen is. Bovendien is de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl niet alleen gericht op de gemeentelijke dienstverlening. Mijnkwaliteitvanleven.nl geeft inzicht in hoe mensen hun dagelijks leven en gezondheid ervaren en hoe zij steun uit hun omgeving en professionele zorg daarbij waarderen. Het is het enige onderzoek van deze omvang in Nederland dat een verband legt tussen kwaliteit van leven en waardering van zorg.2

Minimaal 300 deelnemers per gemeente Op de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl staat een deel van de uitkomsten per gemeente in Nederland. Deze uitkomsten worden getoond wanneer meer dan 10 inwoners van een gemeente meedoen en worden dagelijks bijgesteld. Daarnaast ontvangt iedere gemeente jaarlijks een rapportage bij minimaal 300 deelnemers. Mijnkwaliteitvanleven.nl roept de gemeenten op om de vragenlijst aan hun inwoners onder de aandacht te brengen en het persoonlijk overzicht te gebruiken in de gesprekken over passende hulp en ondersteuning. Ook inwoners kunnen zelf het initiatief nemen om de vragenlijst als voorbereiding op een gesprek in te vullen.

Over Mijnkwaliteitvanleven.nl Mijnkwaliteitvanleven.nl is bestemd voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren en hun mantelzorgers. Het programma is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM. Mensen vullen via www.mijnkwaliteitvanleven.nl de online vragenlijst in. Hierna ontvangen zij het persoonlijke overzicht, Mijn Kwaliteitsmeter. Zo gaan deelnemers goed voorbereid in gesprek met familie, de zorgverlener of de gemeente. Door de vragenlijst in te vullen, dragen deelnemers bij aan een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren.

Artikel delen:

Reageer