Kinderen, mij een zorg!

Zwolle – Hoe ga je om met vermoedens van kindermishandeling? Deze vraag staat dinsdagavond 15 november centraal tijdens de workshop van YMCA in Stadkamer Centrum. In het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk wordt niet veel gesproken over hoe om te gaan met vermoedens van kindermishandeling. Terwijl vrijwilligers wel geregeld signalen opvangen, bijvoorbeeld tijdens een activiteit of zomerkamp. Sommige vrijwilligers voelen zich hierna soms schuldig, omdat ze niet weten of ze er iets mee hadden moeten doen. Signalen die kunnen duiden op kindermishandeling zijn onder meer dat het kind erg druk is, veel blauwe plekken heeft, schichtig reageert op een aanraking of iets vertelt over zijn nare thuissituatie. Aan bod komt onder meer het herkennen van deze signalen en de vraag hoe en wanneer je er iets mee doet.

De instructie is bedoeld voor alle vrijwilligers die werken met kinderen of tieners, bijvoorbeeld bij een sportvereniging, welzijnsorganisatie of scouting. Stadkamer en YMCA sluiten met deze instructie aan bij de landelijke Week tegen Kindermishandeling (14 t/m 20 november). Kinderen, mij een zorg! start dinsdag 15 november om 19.30 uur in de Hanze-zaal van Stadkamer Centrum (Grote Kerkplein 15)). De entree bedraagt € 6,00 of € 5,00 euro (Voordeelmetjebiebpas). Reserveren is mogelijk via http://lezenenlenen.stadkamer.nl .

Artikel delen:

Reageer