Vernieuwend perspectief op de onderwijspraktijk

Zwolle – Leren rekenen met behulp van instructieclips of zelf het niveau van de toets kiezen: voorbeelden van vernieuwing, innovatie en verbetering van de onderwijspraktijk. Op de Onderzoeksparade tonen Windesheimstudenten aan hoe zij via praktijkgericht onderzoek hieraan hun bijdrage leveren.

De Onderzoeksparade is een jaarlijks symposium met een feestelijke en dynamische opzet. Vergelijk het met een vakantiebeurs waarin bezoekers bij stands in gesprek gaan over onderzoek in plaats van reizen. Inspiratie, uitwisseling en kennisdeling staan centraal en de genomineerden voor de Paradeprijs presenteren niet alleen de highlights van hun onderzoek, maar bieden in rondetafelgesprekken ruimte aan onderwijsprofessionals om vragen te stellen.

Een platform voor studenten én werkveld
De parade is een initiatief van de masters Educational Needs en Learning & Innovation om zowel studenten als geïnteresseerden uit het onderwijsveld een platform te bieden. Het presenteren van eigen onderzoek gaat op de Onderzoeksparade hand in hand met de gelegenheid zich op de hoogte te stellen van actuele (onderzoeks)ontwikkelingen.

Onderzoek dat de actualiteit raakt
Binnen Learning & Innovation richten studenten zich op de vraag hoe onderwijsinnovatie tot stand komt, terwijl masterstudenten Educational Needs zich onder meer bezighouden met vraagstukken rondom passend onderwijs. Het zijn thema’s die de actualiteit raken. Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 duiken krantenkoppen op als ‘Passend onderwijs nog lang niet passend’ en de Tweede Kamerstemming vorige maand over instemmingsrecht voor ouders bij extra zorg was voer voor discussie. Tel daarbij op dat oud-Kinderombudsman Dullaert diezelfde maand nog constateerde dat te veel kinderen met extra onderwijsbehoeften onnodig thuiszitten en de urgentie voor onderzoek ‒ naar hoe bijvoorbeeld instructieclips of het zelf kiezen van toetsniveaus het onderwijs ‘meer passend’ kunnen maken ‒ is evident.

Paradeprijs en lezing Sihame El Kaouakibi
Twee onderzoeken ontvangen de Paradeprijs. De jury bestaat uit een werkveldlid, een onderzoeker en een alumnus. Er is een bedrag van 1.250 euro aan verbonden dat gebruikt kan worden voor een volgende (onderzoeks)stap in de onderwijspraktijk. De criteria zijn: een meerwaarde voor het werkveld door bruikbare, actuele of originele bijdragen te leveren aan opvattingen en verbeteringen. Sihame El Kaouakibi sluit de dag af. Zij is oprichtster van Let’s Go Urban en door Knack.be in 2014 uitgeroepen tot een van de tien invloedrijkste allochtone Belgen. Ze noemt zichzelf ‘madam met een missie’ met als doel jongeren hun volle potentieel te laten bereiken door diverse actoren, waaronder het onderwijs, met elkaar te verbinden.

De parade vindt plaats op 9 november 2016 op Windesheim en verwelkomt iedereen die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs en mbo en hbo. Deelname is gratis. Aanmelden kan via www.windesheim.nl/onderzoeksparade.

Artikel delen:

Reageer