Fusie laat resultaten zien

Zwolle – Het Dagelijks Bestuur (DB) van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de ontwerp- meerjarenbegroting voor 2017-2020 vastgesteld. Het is het DB gelukt door te bezuinigen een lagere meerjarenbegroting aan het Algemeen Bestuur (AB) voor te leggen, zonder de ambities naar beneden bij te stellen. De meerjarenbegroting 2017-2020 laat in vergelijking met die van 2016-2019 voor 2017 € 3 miljoen minder uitgaven zien. Ondanks tegenvallende belastinginkomsten zorgen de lagere uitgaven ervoor om minder hoge tariefvoorstellen te presenteren dan in de meerjarenbegroting 2016-2019 waren aangekondigd.

Er is gekeken naar doelmatigheid en kosteneffectiviteit. De positieve gevolgen van de fusie zijn zichtbaar. Er is bespaard op inkoop van goederen en inhuur van derden. Eveneens is kritisch gekeken naar de invulling van vacatures en naar de omvang van de investeringen. Het DB presenteert, ondanks tegenvallende inkomsten, lagere lastenprofielen voor 2017-2020 dan vorig jaar bij de meerjarenbegrotingsbehandeling werd aangegeven. Er is slechts sprake van een lichte stijging van de tarieven. De opzet is om in de komende jaren 2017-2019 jaarlijks gebruik te maken van de reserves, waarbij voorgesteld wordt om in het komende jaar meer uit de spaarpot te halen. Het DB stelt het AB een geleidelijke verloop van de tarieven voor en kostendekkende tarieven in 2020. De verwachte uitgaven in de meerjarenbegroting dalen. De uitgaven in 2016 zijn geraamd op 119,7 miljoen euro. De uitgaven in de jaren 2017-2020 dalen echter ten opzichte van eerder afgegeven prognoses. Het begrotingstotaal stijgt van 118,4 miljoen euro in 2017 naar 122 miljoen euro in 2020.

De verwachting is dat in 2020 € 2,8 miljoen minder nodig is, dan vorig jaar werd verwacht. Ook heeft het DB het investeringsprogramma meer in balans gebracht. In 2017 wordt nog 70 miljoen euro geïnvesteerd. Het investeringsniveau voor volgende jaren ligt tussen de 60 en 65 miljoen euro. De tariefvoorstellen zijn lager dan in de begroting 2016 is aangekondigd. Op dinsdagmiddag 22 november vergadert het AB over het voorstel. De voorgestelde tarieven blijven binnen de afspraken van het landelijk afgesproken Bestuursakkoord Water (2011) waarbij de belastingopbrengsten in de periode tot 2020 gemiddeld per jaar met niet meer mogen stijgen dan 2,5% (exclusief inflatie).

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Het water laaghouden en de slootjes baggeren, da’s een politiek gebeuren in Nederland toch ?
    Stel je voor dat je zou gaan stemmen op wat voor partij de Rova gaat besturen 🙂    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.