Hulpverlening binnen de schoolmuren

Zwolle – Voor jongeren is het niet vanzelfsprekend dat zij met hun problemen naar een hulpverlener of het jongerenwerk stappen. Om de drempel naar hulp of ondersteuning – bijvoorbeeld bij verslavingsproblemen of financiële schulden – zo laag mogelijk te maken, opereert binnen het Deltion College in Zwolle sinds vorig jaar een multidisciplinair team van hulpverleners letterlijk binnen de schoolmuren. De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend. Het Deltion Jongerenteam is een initiatief van het Deltion College (een mbo-instelling met ruim 14.000 studenten) en de gemeente Zwolle. In het team zijn uiteenlopende hulpverleningsorganisaties vertegenwoordigd; het Sociaal Wijkteam Zwolle, maatschappelijk werk De Kern, GGZ, Dimence, Mee, Tactus Verslavingszorg en Trias, Travers Jongerenwerk. 

Een jaar na de start van deze pilot constateert studieloopbaanbegeleider Jelle van der Veen dat studenten goed de weg naar het team weten te vinden: ‘Het is een groot voordeel dat alle zorgexperts hier op school aanwezig zijn. Voor de student is de drempel veel lager en ik hoef er geen moment bij na te denken naar wie ik hen moet verwijzen. Als opleidingsteam ben je zelf niet kundig genoeg voor complexe zorgproblematiek.’ Het Jongerenteam wordt financieel voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle. Wethouder Ed Anker vindt het een goed voorbeeld van de transformatie van de jeugdhulp, die sinds 2015 een verantwoordelijkheid is van de gemeente. ‘Op deze manier wordt de hulpverlening letterlijk dichtbij de jongeren georganiseerd zodat de kans veel groter is dat eventuele problemen van uiteenlopende aard voortijdig gesignaleerd worden. Zo hopen we samen met Deltion voortijdige schooluitval te voorkomen en wordt het aantal doorverwijzingen naar zwaardere. – en dus ook kostbaardere – vormen van zorgverlening verlaagd’, aldus Ed Anker. De financiering van de pilot is tot en met 2017 verzekerd.

Artikel delen:

Reageer