Optimale patiëntenzorg verbindt ziekenhuizen

IC’s van ziekenhuizen in de regio IJssel-Vecht werken al sinds maart 2006 succesvol samen. Dit in tegenstelling tot berichten eerder deze week in de media over het ontbreken van samenwerking tussen IC’s van kleine en grote ziekenhuizen.

Hoofddoel van de samenwerking in de regio IJssel-Vecht is het bieden van optimale patiëntenzorg, waarbij patiënten altijd de gewenste intensive care behandeling kunnen krijgen. Motto daarbij is: plaats een patiënt op een kleine IC ‘dichtbij huis’ indien mogelijk, maar op een grote IC als het medisch vereist is. Na voldoende herstel wordt de patiënt zo mogelijk weer teruggeplaatst naar een kleinere IC dichtbij huis.

Regionale verbeteringen

De samenwerking in de regio IJssel-Vecht heeft inmiddels geleid tot een goed functionerende intensive care regio. De afdeling Intensive Care van de Isala klinieken te Zwolle vervult daarbij de coördinerende rol als grootste IC in de regio. De samenwerking is officieel bekrachtigd door alle betrokken Raden van Bestuur. Door de nieuwe werkwijze leren medewerkers van de diverse IC’s elkaar kennen, worden kennis en ervaring gedeeld en is er regelmatig officieel overleg. Gegevens over patiënten worden met elkaar uitgewisseld om de zorg naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Stan Aerdts, regiocoördinator van het samenwerkingsverband en intensivist van de Isala klinieken: “De belangrijkste verbetering is echter dat we de patiënt op de juiste IC plaatsen, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert en de capaciteit van de diverse IC’s in de regio optimaal wordt benut.”

Aanvraag Mobile Intensive Care Unit

De eerste resultaten zijn geboekt, maar deze regionale samenwerking vraagt ook om veilig transport van patiënten. Daarom dienen de betrokken ziekenhuizen samen met de regionale ambulancevoorziening RAV IJssel-Vecht een aanvraag in voor een Mobile Intensive Care Unit (MICU). Dit is een speciaal ontwikkelde ambulance met een IC-bed en alle benodigde IC-apparatuur.

Volgens de betrokken partijen een noodzakelijke randvoorwaarde, waarbij ook afspraken gemaakt gaan worden over medische en verpleegkundige begeleiding bij vervoer, consultatie en overplaatsing van patiënten.

Intensive care regio IJssel-Vecht

Binnen de intensive care regio IJssel-Vecht werken de volgende ziekenhuizen samen:

Bethesda Ziekenhuis, Hoogeveen

Deventer Ziekenhuis, Deventer

Diaconessenhuis, Meppel

Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen)

Isala klinieken, Zwolle

Röpcke Zweers Ziekenhuis, Hardenberg

Scheperziekenhuis, Emmen

Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk

De regio beslaat het gebied dat door deze ziekenhuizen wordt bestreken. Dit komt ongeveer overeen met de traumaregio Zwolle. De adherentie bedraagt ± 1,2 miljoen inwoners.

In 2005 verrichte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een onderzoek naar de capaciteit van intensive care afdelingen en de kwaliteit van interklinisch vervoer van patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Mede gestimuleerd door de IGZ-uitspraken uit dat onderzoek zijn de negen ziekenhuizen in de regio IJssel-Vecht overeengekomen om regionaal te gaan samenwerken.

Artikel delen:

Reageer