Zwolse raad stelt begroting voor 2017 vast

Zwolle – Maandag 14 november heeft de Zwolse gemeenteraad unaniem ingestemd met de begroting voor 2017.

Daarmee is een belangrijk besluit voor Zwolle genomen over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. De raad sprak vrijdag 11 november over de begroting maar toen staakten de stemmen en moest het voorstel tijdens een extra raadsvergadering opnieuw in stemming worden gebracht. Dankzij het behoedzame financiële beleid dat de gemeente Zwolle de afgelopen jaren heeft gevoerd en een aantal meevallers ontstaat er volgend jaar ruimte voor zowel enmalige (20 miljoen euro) als structurele (7 miljoen euro) nieuwe investeringen.

Daarvan gaat onder andere 3 miljoen euro naar het sociaal domein (Jeugdzorg, WMO en Huishoudelijke hulp toelage) en 400.000 euro wordt gereserveerd om een binnenstadmanager aan te stellen. Ook wordt er geld gereserveerd voor onderhoud van de gemeentelijke gymzalen, de Wet banenafspraak en het Veegplan bestemmingsplannen. Via moties is extra aandacht gevraagd voor onder andere Onderzoek naar de capaciteit van voetbalvelden en Dierenwelzijn.

De raad heeft besloten om niet het extra geld bij de begroting uit te geven maar de komende maanden samen met het college van B&W een investeringsprogramma op te stellen om de extra beschikbare middelen op een zorgvuldige en duurzame wijze te verdelen over diverse beleidsterreinen en -prioriteiten. Daarbij is speciale aandacht voor Armoedebeleid (Declaratiefonds/Stadspas) en een Banenplan.

De Begroting 2017, de bijdragen van de fracties, het videoverslag en overzicht van alle moties en amendementen is te raadplegen op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. In plaats dat men ?? 200.000 per jaar uitgeeft aan een niksnut van een binnenstadmanager had men dit geld beter kunnen verdelen bij de kleine ondernemers die nu worden opgezadeld met extra kosten t.b.v. het met gekunstelde praktijken opgetuigde ZwolleFonds.
  Dit stadsbestuur heeft zichzelf met deze move een brevet van onvermogen gegeven mede door hiermee aan te tonen dat zij zelf niet in staat zijn de binnenstad naar behoren te laten functioneren.


  ⚠️ Meld

 2. Ik lees: ‘de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor het komende jaar’; ’t komende jaar gaat het over denk ik dan.

  En ik lees ‘400.000 euro wordt gereserveerd om een binnenstadmanager aan te stellen’. Dan denk ik dat deze ‘binnenstadmanager’ in 2017 400.000 euro vangt.

  Ik gun ‘m dat van harte natuurlijk, wie weet hoe mooi de binnenstad gaat worden als er een echte deskundige met de juiste talenten zich er helemaal op gaat storten.

  Maar @Ikke, hoe kom je op 200.000 per jaar ?
  Is dat hogere boekhoudkunde?  ⚠️ Meld

Reageer