Clienten sociaal domein worden gehoord

Zwolle – Tijdens de raadsvergadering over de gemeentebegroting hebben raadsleden een verslag gepubliceerd van de gesprekken die zij hebben gevoerd met inwoners die sinds vorig jaar voor zorg en ondersteuning bij de gemeente aankloppen. Zij willen in gesprek met B&W over de opbrengst van deze gesprekken.

Vorig jaar is het ministerie van Binnenlandse Zaken gestart met Democratic Challenge, waarbij 99 experimenten, verspreid over het hele land zich meldden. Vanuit Zwolle zijn de politieke fracties de uitdaging aangegaan om cliënten die zorg en ondersteuning via de gemeente krijgen, toegang te geven tot de besluitvorming in de raad over het sociaal domein. Uniek is dat raadsleden van alle politieke fracties bij dit project betrokken zijn en zelf actief de cliënten hebben opgezocht. Als eerste stap hebben zij zo’n 50 sleutelfiguren in de samenleving gesproken. Zo haalden ze niet alleen alvast veel zinvolle aandachtspunten op, maar kwamen ook inwoners op het spoor die zichzelf niet zouden melden voor een gesprek met raadsleden. Vervolgens hebben raadsleden op en rond 1 juli met in totaal zo’n twintig cliënten gesproken. De achterliggende vraag was daarbij: "Wat zou jou als cliënt helpen om in het krachtenveld tussen zorgaanbieder en gemeente goed gehoord en gezien te worden?"

De raad wil samen met B&W eventueel maatregelen nemen op wat de inwoners opmerken, over de manier waarop ze de zorg en ondersteuning van de gemeente krijgen. Daarnaast zullen de raadsleden zelf bekijken hoe ze de betrokkenheid van de mensen kunnen benutten om de zorg en ondersteuning in Zwolle verder te verbeteren.

Artikel delen:

Reageer