”Iedereen kan in de schulden komen”

Zwolle – "Iedereen van ons kan in de schulden komen. Soms omdat mensen domme keuzes maken, maar ook door omstandigheden kunnen mensen in de problemen komen. Denk bijvoorbeeld aan ontslag of echtscheiding," volgens de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar. "Het gaat niet alleen om dak- of thuislozen of mensen die verslaafd zijn." De gemeente Zwolle wil de inwoners die financiële problemen hebben en er zelf niet meer uitkomen ondersteunen bij het oplossen daarvan. Sinds 2012 is de gemeente verantwoordelijk voor de schulddienstverlening. De Rekenkamercommissie Zwolle heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de schulddienstverlening door de gemeente en is met een aantal kritische opmerkingen gekomen tot verbetering. Het gemeentebestuur gaat zelf ook nog nader onderzoek doen door middel van een "klanttevredenheidsonderzoek onder bestaande cliënten en mensen die een schulddienstverleningstraject hebben afgesloten." Op basis hiervan zal het college van B&W in het voorjaar een nieuw beleidsplan aan de gemeenteraad voorleggen.

Van alle mensen die contact hebben met de sociale wijkteams hebben 70% problemen met schulden, wat niet alleen leidt tot mentale problemen, maar vaak ook tot tal van gezondheidsproblemen. "Als we niets doen worden de problemen alleen maar groter" en daarom vindt het gemeentebestuur het belangrijk om Zwollenaren met schuldproblematiek direct te helpen. Als inwoners bij de gemeente aankloppen voor schulddienstverlening vindt er binnen vier weken een gesprek plaats en wordt er binnen acht weken een besluit genomen over de toelating tot schulddienstverlening. Bij crisisaanvragen is er binnen drie dagen en vaak dezelfde dag contact. Samen met een medewerker van het sociaal wijkteam wordt een plan van aanpak gemaakt, waarbij zo nodig ook andere professionals of vrijwilligers worden ingeschakeld. Zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie zijn er veel hulpverleners die een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld bij "Op Orde Zwolle", een samenwerkingsverband tussen Sociaal Raadslieden en de Formulierenbrigade van De Kern. WIJZ, Humanitas en Schuldhulpmaatje. Wethouder Vedelaar spreekt haar waardering uit naar de vele vrijwillige en professionele hulpverleners die "ontzettend hard werken" om Zwollenaren met schuldproblemen te helpen.

Schuldhulpverlening is ingewikkeld omdat er vele partijen bij betrokken zijn. Om mensen te kunnen helpen moet er contact worden gelegd met veelal meerdere schuldeisers en wordt geprobeerd tot regelingen te komen. Ook woningbouwcorporaties worden vaak betrokken omdat er huurachterstanden zijn en de gemeente wil voorkomen dat woningen worden ontruimd. De gemeente werkt op dit gebied met ongeveer dertig partners in de stad samen. Volgens het gemeentebestuur zijn de huidige samenwerkingsverbanden "constructief en effectief." Omdat vele vrijwilligers zich inzetten voor inwoners met schuldproblemen vindt de gemeente ondersteuning van vrijwilligers belangrijk. Met behulp van gemeentelijke subsidie is er bij alle betrokken vrijwilligersorganisaties een professionele coördinator aangesteld. Er is brede afstemming met bijvoorbeeld het Leger des Heils, beschermingsbewindvoerders, Limor, Diaconaal platform Zwolle en Travers.

Er zijn vele hulpverleners in Zwolle werkzaam op het gebied van schuldhulpverlening. Op de vraag van Weblog Zwolle of inwoners met schuldproblemen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben bevestigt wethouder Vedelaar dat deze mensen wel degelijk op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken. Bij bijvoorbeeld hulp in de vorm van budgetbeheer "gaan mensen helemaal terug naar de basis en houden maar heel weinig over voor vrije besteding. Er wordt dan veel van mensen gevraagd." Vedelaar wil mensen die in grote financiële problemen zijn geraakt door middel van schulddienstverlening "ook weer perspectief bieden."

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

Artikel delen:
Reacties 41
 1. Als je geen schulden aangaat, hoef je ook niet in de schulden te komen. Als je zonder eigen kapitaal een huis koopt, dus een relatief hoge hypotheek neemt, en je doet dit op basis van je huidige inkomen, dus zonder rekening te houden met veelvoorkomende zaken als scheiding en ontslag, dan kun je in de schulden komen, bijvoorbeeld als de waarde van het huis is gedaald. Ik vind dat wel dom. Het is in ieder geval eigen verantwoordelijkheid. Dit soort gedrag is overigens ook de oorzaak van de kredietcrisis. Pamperen en goedpraten maakt dat er niet beter op.


  ⚠️ Meld

 2. Schuldhulpverlening is bepaald geen pamperen hoor. Jarenlang op het absolute minimum leven en iedere cent extra aan je schuldeisers afdragen.

  En een van die schuldeisers is zo’n klotebankier met een vette bonus die mede schuldig is aan de internationale crisis waardoor de waarde van je huis onverwacht gekelderd is…


  ⚠️ Meld

 3. En een bankier die, in het voorbeeld van Scoob, maar al te graag die te hoge hypotheek aan je wilde verstrekken.
  Natuurlijk ben je er altijd zelf bij en moet je slimmer zijn. Maatschappelijke druk, ook aan jezelf opgelegd overigens, is ook een thema.
  Tijdig signaleren is o zo belangrijk, 5.000 schuld wegwerken is vele malen simpeler dan 50.000


  ⚠️ Meld

 4. Ik vind dit een grondig en evenwichtig artikel. Dank daarvoor.
  Ik krab me ook achter de oren, proberen te bedenken hoe het nog mooier kan, maarja. Het systeem compleet veranderen? Of instandhouden en ‘in de marge’ proberen wat aan de bovenkant weg te halen en daarmee de onderkant te versterken?

  Je bent er altijd zelf bij en je moet slimmer zijn, goed punt wel, maar dat gaat je niet lukken in contact met getrainde verkopers en luitjes van dat slag.  ⚠️ Meld

 5. Hoe het mooier kan? Minder op de pof leven! We zijn in Nederland kampioen in tophypotheken. Echt een foute mentaliteit, gesponsord door de overheid via renteaftrek. Banken zijn commercieel, dat is toch bekend bij de burger. De overheid houdt er toezicht op. Wie is dan de schuld als het misgaat? De banken als enige dus niet! Ieder neemt zijn deel in de risico’s en heeft de bijbehorend pijn. De banken ook, en die hoor ik als enige niet janken. Laat staan dat ze de andere partijen beschuldigen.


  ⚠️ Meld

 6. Goed artikel.
  Ik ben van mening dat je sommige mensen voor zichzelf moet beschermen.
  Sommigen zijn simpelweg niet in staat om materiële verleiding te weerstaan.


  ⚠️ Meld

 7. @Scoob, Jij hebt wel een enorme plaat voor je kop met je beweringen.

  Ieder neemt zijn deel in de risico’s en heeft de bijbehorend pijn. De banken ook, en die hoor ik als enige niet janken. Laat staan dat ze de andere partijen beschuldigen.

  Zeker vergeten dat er miljarden klaar stonden toen diverse banken in problemen raakte. Dat er bij de bank niemand jankt als het fout gaat is dan ook logisch. En een bank directeur, met al zijn verantwoordelijkheid, doet het slecht? Ok, dan koop je toch gewoon zijn contract af voor miljoenen??!! Uiteraard met behoud van bonus!

  Als particulier word je gewoon je huis uit getrapt en kun je in het bos gaan wonen!! Ondertussen verkoopt de bank je huis en hebben hun geld weer terug. Inderdaad, daar gaat een bank niet janken…
  Welterusten Scoob!  ⚠️ Meld

 8. Zwollenaarisback, je hebt kennelijk geen idee welke verliezen banken hebben geleden tijdens de kredietcrisis (juist in de situaties die jij beschrijft). Terwijl die vooral draaide om het omvallen van de banken. 😛

  Probeer te begrijpen dat banken niet ‘slecht’ kunnen zijn, want ze hebben als commerciële bedrijven geen primaire morele verantwoordelijkheid. Ze moeten zich aan de wet houden, en de regelgeving van de toezichthouder, en verder hebben ze vooral een imago om zich druk om te maken. Een imago dat ondanks jouw gejank nog prima is, getuige de vele klanten.


  ⚠️ Meld

 9. @Scoob – “want ze hebben als commerciële bedrijven geen primaire morele verantwoordelijkheid. Ze moeten zich aan de wet houden” – De wet schrijft ze die verantwoordelijkheid voor, want banken hebben een zorgplicht.

  Natuurlijk hebben mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid. Alleen vergeet men wel eens dat 1) sommigen gewoonweg de vaardigheden niet hebben om verantwoord met geld om te gaan, 2) niet alle pech in te calculeren is, en 3) de risico’s niet alleen voor de lener maar ook voor de leninggever is.


  ⚠️ Meld

 10. Rietpluim, als de wet iets voorschrijft, dan is het wettelijk. Daar is juist niets fout gegaan.

  Wat vaardigheden en pech betreft: dan moet je niet lenen. Les 1: breng zelf voldoende geld in voor overwaarde, zodat je ook bij sterke waardedalingen je woningschuld kunt betalen. Als je niet eens begrijpt dat schulden risico’s hebben, dan ben je financieel niet toerekeningsvatbaar.

  Zeker zijn risico’s voor de leninggever, dat gaat ook geregeld mis, vandaar de risico-opslag.


  ⚠️ Meld

 11. Scoob,
  Denk je hier de slimme rakker uit te hangen? Je verhaalt is behoorlijk eenzijdig.
  In mijn ogen kun je niet uitleggen waarom in goede jaren winsten ten goede komen aan de aandeelhouders en als het misgaat, de rekening opeens bij de gemeenschap terecht komt.

  Een imago dat ondanks jouw gejank nog prima is, getuige de vele klanten.

  Wederom een opmerking waar de stupiditeit van af straalt. Ga jij anders je betalingen op je fietsje bij iedereen langs brengen. Het hele systeem is zo ingericht dat je nagenoeg niet zonder een bank kan. Slim, zeker maar ergens klopt er toch iets niet. Jij bent echter blijkbaar al zo gebrainwashed dat je ten volle overtuigd bent van je gelijk!


  ⚠️ Meld

 12. Zwollenaarisback, onze overheden hebben het bankprobleem geschapen: banken die zelf geld kunnen scheppen en daardoor kwetsbaar zijn voor bankruns. En die vervolgens als systeembank de beurs op mogen en zo nog kwetsbaarder worden. En die te groot zijn geworden om om te kunnen vallen. Allemaal fouten van dit systeem, waarbij volk en overheid de schuld zijn, niet die banken, want die hebben andere doelen. Die wij ze juist geven. Daarom komt de rekening bij de gemeenschap, want die heeft dit probleem geschapen.

  Je kunt nagenoeg niet zonder een bank… als je je in de schulden wilt steken bedoel je? 🙂 Want een betaalrekening is hier niet het probleem. Je wilt een huis kopen terwijl je het geld niet hebt. Dan heb je inderdaad een bank nodig. Je mag er zelf ook 1 oprichten trouwens, als je ze allemaal zo evil vindt.


  ⚠️ Meld

 13. @Scoob

  “als de wet iets voorschrijft, dan is het wettelijk.”
  Precies mijn punt. De wet schrijft banken een zorgplicht voor. Misschien is dat niet wat jij noemt een “primaire morele verantwoordelijkheid” maar een verantwoordelijkheid is het wel.

  “Daar is juist niets fout gegaan.”
  Oh jazeker wel. Banken hebben hun zorgplicht ernstig verwaarloosd en zijn daar nooit voor ter verantwoording geroepen.


  ⚠️ Meld

 14. “niet die banken, want die hebben andere doelen”

  Vreemde gedachtegang. Als jij je voordeur niet op slot doet, ligt het niet aan de inbreker als er gestolen wordt want hij heeft andere doelen?

  Banken worden gerund door mensen en mensen zijn morele wezens, of dat zouden ze moeten zijn.

  Idioot idee dat bedrijven gevrijwaard zouden zijn van enige ethiek. Noem jij jezelf libertair?


  ⚠️ Meld

 15. “Wat vaardigheden en pech betreft: dan moet je niet lenen … Als je niet eens begrijpt dat schulden risico’s hebben, dan ben je financieel niet toerekeningsvatbaar.”

  En toch geven banken geld aan mensen die volgens jou financieel niet toerekeningsvatbaar zijn. Vind je dat niet vreemd? En hoe zou iemand die financieel niet toerekeningsvatbaar is, moeten weten dat hij niet moet lenen?

  Alsof je een kind een pistool verkoopt…


  ⚠️ Meld

 16. Nuance: De redding van de banken heeft uiteindelijk de staat ook weer geld opgeleverd met het opnieuw naar de beurs brengen van (delen van) banken. Klinkt minder leuk, want over het algemeen wille we graag alleen de negatieve politieke kant benadrukken.

  Dat banken verliezen hebben geleden klopt, daar ben ik het eens met Scoob.
  Echter gaat dit ten koste van de gewone medewerker, die wordt op straat gezet onder het mom: Men komt niet meer naar de bank.
  Dat ze dit iedereen opleggen (geld storten moet in een automaat, hypotheek doe je maar online, geld haal je uit de muur, overschrijvingen doe je maar zelf) wordt vaak vergeten. Overigens zijn een aantal veranderingen dan wel weer vooruitgangen hoor.
  De top graait gewoon door en vinden dat nog terecht ook.


  ⚠️ Meld

 17. @Passant – “De redding van de banken heeft uiteindelijk de staat ook weer geld opgeleverd” – Terechte nuance hoor, alleen de mensen wier huis onder water is komen te staan hebben niet zo veel aan dat geld.


  ⚠️ Meld

 18. Inderdaad, de ‘ gewone mede werkers ‘ bij de banken raken massaal hun baan kwijt. Onder andere bij ABN AMRO, die toch weer miljoenen winst gemaakt heeft. (een kerstpakket kan er nog niet eens vanaf) Men kan als je dat zou willen vaak niet eens meer naar de bank. Deze worden overal gesloten. Vooral in de kleinere kernen. De Rabobank is ooit opgericht met een heel ander doel, dat zijn ze allemaal vergeten daar blijkbaar. De Regio bank speelt daar goed op in vind ik.


  ⚠️ Meld

 19. Ik ben zelf 100% schuldenvrij, maar kan aan de andere kant ook wel begrijpen, dat er ook mensen zijn, die behoorlijke schulden hebben. En daar kunnen héél veel redenen voor zijn. Zoveel zelfs dat ik dit topic maar verder even oversla.


  ⚠️ Meld

 20. Het spuien van gal op banken is niet alleen onterecht; het leidt ook nergens toe. Als het systeem niet deugt moet je bij de overheid zijn, via jezelf. Banken hebben zich aan de wet gehouden, dus ook aan hun wettelijke zorgplicht. Anders waren ze al 1000 keer veroordeeld. Hun doel is winst maken. Het doel van de overheid is financiële stabiliteit en bescherming van de burger.

  Hoe moeten de onwetenden weten dat ze niet moeten lenen? Dat kunnen ze leren van hun medeburgers en de overheid. Die laatste geeft natuurlijk helemaal de verkeerde boodschap en impuls door hoge hypotheken zo aantrekkelijk te maken. Ze zouden het tegengestelde moeten doen en adviseren om minimaal een significant deel eigen vermogen in te brengen. Waarom neemt niemand dit de overheid kwalijk, die wél die verantwoordelijkheid heeft?


  ⚠️ Meld

 21. @scoob Waarom hebben banken geen eigen verantwoordelijkheid? Ik deel je mening dat sommige mensen zich vrij onnadenkend in de schulden hebben gestoken. De meesten betalen daarvoor de prijs.
  De bonuscultuur bij veel banken is door niemand aan hen opgelegd. Dat was een eigen keuze van de sector. Het heeft wel tot een perverse prikkel geleid. Kortetermijndenken en risicovol gedrag loonde (voor de top van de bank dan). Het voortbestaan van de bank (en dat zou toch de eerste prioriteit moeten zijn) was daaraan ondergeschikt.
  Dat ze daarbij destijds binnen de wet bleven, doet niet echt ter zake. Dat is namelijk maar een aspect van de verantwoordelijkheid die je mag verwachten van de topbankiers.


  ⚠️ Meld

 22. @Dame:

  Het is een mythe dat langetermijnwinst (stabiliteit/voortbestaan) ondergeschikt is aan kortetermijnwinst, bij bijvoorbeeld beursgenoteerde ondernemingen. Je kunt de lange termijn ook niet (evident) op de tocht zetten zonder koersverlies te lijden. Wel worden er risico’s genomen, bijvoorbeeld op lange termijn ten bate van winst op korte termijn. Ook andersom. Achteraf kun je daar wijs over doen, maar vooraf is de uitkomst niet evident en risico’s horen bij commercieel ondernemen. Dat is onderdeel van het financiële systeem, zoals het is ingericht.

  Overigens is er lang geen bankencrisis geweest en heeft dit de banken zo (onverwacht) hard geraakt, dat het al meteen enorme impact heeft gehad op hun beleid. Zelfreinigend vermogen dus, waar de overheid daarna heel hard schreeuwend maar weinigzeggend nog eens achteraan is gaan roepen, ineffectief, vermoeiend en incapabel. En het volk bl?rde mee, nu nog, lees omhoog.

  Daarnaast is het populistische morele boe-geroep nutteloos. Banken moeten eerlijke, transparante producten verkopen. Eerlijk waren ze volgens de letter wel, maar zo ondoorzichtig dat je het eigenlijk oneerlijk kon noemen, in flink wat gevallen. Daar heeft AFM liggen slapen, die is daar voor, door ons betaald! Inmiddels zijn producten transparanter, zijn er minder lettertjes, en is de taal simpel en helder geworden. En er zijn verplichte risico-labels en waarschuwingen. Dat is enerzijds een kwestie van wet- en regelgeving, en richtlijnen.

  Anderzijds is er morele druk die preventief en oplossend werkt. Voorbeelden van die druk zijn televisieprogramma’s en radiospotjes en media-artikelen die wantoestanden aan het licht brengen. Zoals misleidende adviezen en producten. Commerciële bedrijven hebben een hekel aan een slecht imago. Gelul over bonussen helpt daar echter niets bij. Want het zegt niets over de kwaliteit van producten en diensten. Verdiensten van topmensen zeggen ook niets over de efficiëntie van een bedrijf, over de kosten versus de baten. Verbieden kan effectief niet en slaat ook nergens op, dan kun je er beter staatsbedrijven van maken. Met allemaal gelijke staatslonen. Kijken wat voor prijs/kwaliteitsverhouding we dan krijgen.

  En dan blijft nog steeds staan: ga lekker naar een goede bank. Zorg dat we niet afhankelijk zijn van ‘slechte’ banken. Het gepraat over de zelfbedachte verantwoordelijkheid van die laatste zie ik als pure frustratie en traumaverwerking.


  ⚠️ Meld

 23. @Steven: erfschuld hoeft niet. Je kunt gewoon de nalatenschap verwerpen. Dat levert weliswaar niets van (financiële) waarde op, maar dus ook geen schulden. Met aanvaarding van de erfenis aanvaard je ook eventuele schulden. Dat is dan een risico dat je zelf neemt. En dat kun je allemaal netjes tevoren uitzoeken.


  ⚠️ Meld

 24. @scoob Ik ben het met een heel aantal zaken met je eens. Terecht dat je wijst op de eigen verantwoordelijkheid van mensen die leningen afsluiten. Terecht dat je wijst op het slapen van de AFM. Maar wat ik niet begrijp is dat je vindt dat iedereen verantwoordelijk is, behalve de banken zelf. Daar volg ik je niet. Je legt de verantwoordelijkheid geheel bij de overheid en de toezichthouder. De top van de banken heeft naar mijn mening ook een eigen verantwoordelijkheid en die is niet genomen.


  ⚠️ Meld

 25. @scoob Ik ben het met een heel aantal zaken met je eens. Terecht dat je wijst op de eigen verantwoordelijkheid van mensen die leningen afsluiten. Terecht dat je wijst op het slapen van de AFM. Maar wat ik niet begrijp is dat je vindt dat iedereen verantwoordelijk is, behalve de banken zelf. Daar volg ik je niet. Je legt de verantwoordelijkheid geheel bij de overheid en de toezichthouder. De top van de banken heeft naar mijn mening ook een eigen verantwoordelijkheid en die is niet genomen.


  ⚠️ Meld

 26. Wat ik eigenlijk bedoel is dat je daarmee niets hoeft te doen. De lessen zijn m.i. als volgt:

  De overheid: moet het financiële systeem robuuster maken, de toezichthouders alerter maken, perverse belastingprikkels afschaffen en consumenten beter informeren over het leven op krediet.

  Consumenten: moeten leren dat het moreel van leven op de pof ernstige consequenties kan hebben en dat men hier zelf voor verantwoordelijk is.

  Banken:
  – hebben geleerd dat ze kunnen omvallen of genationaliseerd worden. Wat op zich al een blamage is, maar dat ze die redding in de toekomst mogelijk wel kunnen vergeten omdat het systeem gaat veranderen;
  – hebben heel pijnlijk ervaren dat huizenprijzen massaal enorm kunnen kelderen en dat executieveilingen dan geen grote verliezen voorkomen;
  – hebben geleerd dat belegging in opgeknipte hypothekenbundels een belegging in luchtbellen is;
  – hebben geleerd dat ze aan de publieke schandpaal komen als ze ‘woekerproducten’ verkopen, of meer algemeen, als ze onvoldoende oog hebben voor de belangen van consumenten.

  Kortom, banken hebben hun lessen al lang en als eerste geleerd, wat inherent is aan het principe van commerciële instellingen: zij zijn voor zichzelf en voor hun goede naam verantwoordelijk, en daarmee dus ook voor hun klanten. Dus zolang het niet gaat over slechte producten die ze eventueel nog verkopen, of het risico van omvallen door slecht beleid, kunnen we ophouden met het zinloze gejengel over hun duivelse inborst.

  Daarentegen hoor ik niemand over onze enorm falende overheid, die wij betalen en aanstellen om over ons te waken. Een primaire taak die banken niet hebben! Een overheid (Wouter Bos) die als eerste begon te schreeuwen naar die vreselijke bankiers, terwijl het dit zelf had laten gebeuren. Sterker, hierop had aangestuurd. Terwijl we het daar juist wel over moeten hebben, want wij zijn de overheid, wijzelf bepalen uiteindelijk of en wat er verandert. Banken kunnen we niet veranderen, maar wel de spelregels.

  Daarentegen hoor ik niemand over de enorm falende consumenten, die maar wilden hebben en hebben, meer en meer, terwijl ze het zich niet konden veroorloven. Opgehitst en ingedekt door elkaar, als een blinde overstekende kudde, met oogkleppen voor de levensgrote risico’s van links en rechts. Zij hebben uiteindelijk als voornaamste veroorzaker echt actief de kredietcrisis veroorzaakt.

  En wat lees ik? “Iedereen kan in de schulden komen”. Alsof we er niets van hebben geleerd. Alsof veel schulden niet door eigen (domme) keuzes worden veroorzaakt, terwijl dat echt wel zo is. Kom maar eens met voorbeelden. Die op redelijke schaal realistisch zijn, dus geen zeldzaamheden. Met dit soort berichten houd je een destructieve rampcultuur in stand, waarin altijd anderen dan jezelf de schuld hebben.


  ⚠️ Meld

 27. Banken gaan trouwens verdwijnen. Artikelen genoeg hierover. Betalingsverkeer gebeurt m.b.v. algoritmes (block chain) op computers. Sparen of beleggen doe je volgens een oneindig scala aan risicoprofielen; hoe minder risico, hoe lager de gemiddelde opbrengst. En lenen tenslotte, kun je van iedereen. Hiervoor zijn de afgelopen decennia al vele nieuwe werkvormen ontstaan. Vragers en aanbieders komen bij elkaar via louter ‘informatie’. Vaak zijn het kleinere bedragen per belegger, die zijn risico’s spreidt. Maar leners (mensen en bedrijven) bouwen ook ‘credits’ op, dat wil zeggen bewezen betrouwbaarheid en succesfactor.

  Even terug naar die banken. Met welke krachten hebben zij te maken?

  1. Hun eigen doelstelling: winst maken.
  2. Regels en wetten: op overtreding staan sancties.
  3. Het eigen imago: rechtevenredig met het aantal klanten.

  En dan zegt men: “ze hebben een zorgplicht”. Hoe dat? Zorgen dat klanten niet onnodig veel betalen? Dat ze geen onnodige producten kopen? Dat is allemaal strijdig met hoofdkracht 1: winst maken. Dus hoe ga je dat oplossen?

  2. Door het in de wet te verankeren. Je schept dan feitelijke kaders waarbinnen men moet werken, en criteria waaraan men moet voldoen. Geen probleem voor banken, regels zijn regels. Maar die regels gaan natuurlijk niet echt de zorg borgen die klanten nodig (zouden) hebben.
  3. Door banken erop af te rekenen als ze (gewoon binnen de wet) klanten uitbuiten. Dat doe je door dit zichtbaar te maken en er publiciteit aan te geven. Door op basis van feiten en ervaringen te communiceren: “bank x benadeelt klanten y zus en zo, of bank x verkoopt waardeloos product z etc”. Niet door te zeggen: “alle bankiers zijn zakkenvullers. Weg met de bonuscultuur e.d.”.

  Eigenlijk gaat die zorgplicht vooral over simpele, tranparante, eerlijke producten. Hoe zou een bank moeten controleren of iemand wel verstandig leent en het terug kan betalen? Doet de bank dat niet vanzelf al, conform hoofdkracht 1? Hij moet het geld wel terug krijgen! De rest is blabla. Of het voor de klant echt wel de beste keuze is om geld te lenen, come on, en dat moet degene die daar geld aan verdient gaan beoordelen? Nou, dat gaat dus ook sowieso niet (meer) gebeuren als banken verdwijnen. Want dan leen je gewoon geld van alles en iedereen, in de ‘crowd’. Uiteraard conform simpele, heldere regels.


  ⚠️ Meld

 28. Zorg dat je goed kan ouwehoeren in de politiek. Vriendjes maken met de juiste personen en maak je regels voor je nieuwe functie bij een bank zodat je toch meer dan een half miljoen aan salaris kan verdienen.

  Zie Gerrit Zalm of Kok.


  ⚠️ Meld

 29. Zeer goede punten Scoob. Ben het er vrijwel helemaal mee eens. ?én aanvulling, of de banken er echt van geleerd hebben weet ik nog niet zeker (kijk ook The Big Short). (de consumenten zeker niet gezien de huizenprijzenstijging het afgelopen jaar)


  ⚠️ Meld

 30. Prijzen worden bepaald door de markt, daar kun je als enkele consument niets aan doen. Een film is fictie met een bepaald realiteitsgehalte. Ben benieuwd welke realiteit je bedoelt.

  Als het is dat banken toch weer grotere risico’s nemen dan goed is voor het financiële systeem, dan is dat inherent aan het huidige systeem. Voor de banken als ondernemers is dat prima gedrag, wat je niet verandert als je niet de kern van het systeem verandert. En dat moeten overheden doen.

  Als het is dat banken meer aan zichzelf denken dan aan hun klanten, dan is dat opnieuw inherent aan het systeem, en eigenlijk aan elk systeem. Zorg dan maar dat de klanten beter voor zichzelf leren zorgen bijvoorbeeld.

  Als het is dat banken slechte producten blijven maken, dan is daar AFM en alle mogelijke -prima werkende- middelen om dat aan te kaarten en banken daarmee onder druk te zetten.


  ⚠️ Meld

 31. Scoob: wat een onzin, dat k-verhaal over ‘ het systeem’. Zo kun je alles afschuiven. Dat je daar een onwetend iemand als japser mee het bos in stuurt is niet verrassend, maar even eerlijk: dat systeem, daar zijn de door jou verdedigde bankiers toch een groot onderdeel van? En dat zijn toch mensen? En wat hebben die gedaante om financiële ellende te voorkomen? Of te beperken? Of, ook interessant: te veroorzaken?


  ⚠️ Meld

 32. Scoob, klopt, de toezichthouder moet daar ingrijpen en als ze dat niet doen, moeten wij een regering er neer zetten die daar een goede toezichthouder plaatst. Maar ja, wij zijn ook lui als eddie.


  ⚠️ Meld

 33. Ik verwacht van bankiers alleen maar dat ze eerlijke producten verkopen en daar goed over informeren. Niet dat ze de beste keuzes voor mij maken, en ook niet dat ze zorgen voor financiële stabiliteit. Het zou niet best zijn als we de doelstelling ‘stabiliteit’ overlaten aan een partij die daar niet voor beloond wordt, en wel voor zaken die die stabiliteit mogelijk bedreigen. Dat is de denkfout die steeds wordt gemaakt.

  Inderdaad zoals japser_ zegt, als jij dit zo belangrijk vindt eddie038, dan is mijn vraag aan jou: welke politieke partij gaat dit probleem voor jou oplossen? Voor mij is het overigens geen probleem, ik denk dat een fikse crisis af en toe goed is voor de economie op lange termijn. En dat de grootste risiconemers de grootste slachtoffers waren. En dat die pijn nog een half eeuwtje ofzo gevoeld mag worden, waarna we ons kunnen opmaken voor de volgende crisis, want dan zijn we het alweer vergeten en zien we de bomen weer tot in de hemel groeien of hoe zeg je dat.


  ⚠️ Meld

 34. Vooruitlopend op het (eventuele) antwoord gebruik ik toch graag het bruggetje naar de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar. Van dezelfde pamperpolitiekpartij als Wouter Bos. Die liever de ‘omstandigheden’ verwijt dan de keuzes van degene die zich in de schulden werkt. Hoezo kortetermijnpolitiek? Laten we deze ‘slachtoffers’ van de crisis vooral niet wijzer maken.

  Wat de politiek zou moeten doen is het bestrijden van de kredietcultuur. Door middel van informeren. En door als overheid als eerste het goede voorbeeld te geven en de staatsschuld weg te werken, in plaats van op korte termijn weer meer te investeren. En door te laten zien: wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.

  Wethouder Vedelaar doet het niet, of het tegengestelde. Niet alleen wil ze de pijn verzachten (op korte termijn), en zo de oorzaak in stand houden (op lange termijn). Ze verspreidt zelfs de boodschap dat men er vaak zelf de hand niet in heeft: het geeft niet, jij kunt er ook niets aan doen! Dus gaan we je pamperen. Niet eens door te leren hoe je wel verstandig met geld omgaat; nee zoals het echte socialisten betaamt, door het werk uit handen te nemen. Betaald door de gemeenschap.

  Dat zal de samenleving beter maken, hoera. We laten het mijnenveld intact, geven de kinderen vrij toegang, en lopen met een zakje peisters 24/7 achter hun beblaarde konten aan. Want dat geeft ons, nattepapregenten, een warm kerstgevoel.


  ⚠️ Meld

Reageer