Bijeenkomst in kader Week Zonder Geweld

Zwolle – Kadera organiseert op 24 november, in het kader van de Week Zonder Geweld, een netwerkbijeenkomst. Professionals uit de sector Zorg & Welzijn en maatschappelijk betrokken bedrijven en individuen kunnen zich laten inspireren en toerusten om een bijdrage te leveren aan het verslaan van huiselijk geweld.

Elk jaar zijn meer dan 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Kadera vindt dat ieder mens recht heeft op veilig opgroeien en een veilig leven. Daar kan een ieder in de samenleving aan bijdragen en Kadera wil hen daarbij helpen. Tijdens de netwerkbijeenkomst kunnen de deelnemers twee workshops volgen rondom het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld. Ze kunnen op deze manier zelf kiezen op welk gebied zij meer informatie en handvatten willen hebben om huiselijk geweld in de praktijk te verslaan.

Lancering signalenkaart
De middag wordt afgesloten met de lancering van de vernieuwde signalenkaart. De signalenkaart zal de professionals ondersteunen bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het gebruik van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze kunnen er ook voor kiezen de webapplicatie interactief te gebruiken, door de waargenomen signalen te selecteren en daaraan de eigen observaties toe te voegen. De kaart is geactualiseerd door het toevoegen van de thema’s kindermishandeling, mensenhandel, dierenmishandeling en door de komst van Veilig Thuis.

Kadera aanpak huiselijk geweld
Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doet ze door opvang en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichting en deskundigheidsbevordering te verzorgen. Daarnaast wil Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren zich in te zetten tegen huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als individuen. Niet per se met grootse acties, maar juist vanuit datgene wat iemand al doet en goed kan. Want alleen samen kunnen we huiselijk geweld echt verslaan.

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Stimuleringsfonds van Rabobank Enschede en Haaksbergen en SOD-Fie van der Hoop fondsen.

 

Artikel delen:

Reageer