Vignet Psychosociaal Welbevinden

Zwolle – Is er een zorgadviesteam op school? Weten de studenten waar ze terecht kunnen als er iets aan de hand is op psychosociaal gebied? Is er een signalerings- en zorgstructuur? Het zijn maar enkele van de vragen waarop positief geantwoord moet worden, wil een school in aanmerking komen voor het Vignet Psychosociaal Welbevinden, onderdeel van de Gezonde School. Twaalf locaties van Landstede, waaronder Menso Alting, hebben het vignet ontvangen.

Het is niet eenvoudig om vignetten te behalen en te behouden van de Gezonde School, een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid en zo’n zeventien gezondheidsorganisaties. Scholen moeten aan een groot aantal criteria voldoen. Elke drie jaar wordt bekeken of alles nog steeds in orde is en kan er een audit plaatsvinden. Verschillende locaties van Landstede hadden al langer de vignetten Voeding en Bewegen & Sport. Twaalf locaties hebben nu ook het Vignet Psychosociaal Welbevinden ontvangen, voor een aantal van hen al het derde vignet. Het gaat om ROC Menso Alting in Zwolle en de Landstede locaties in Harderwijk, Raalte, Lelystad, Dronten en Zwolle.

 

Het thema Psychosociaal Welbevinden gaat over het algemene welbevinden van studenten en medewerkers, het bevorderen van een prettig schoolklimaat en het stimuleren van sociale competenties. Ook het voorkomen en tijdig signaleren van en handelen bij psychosociale problematiek is van belang. Wil een school in aanmerking komen voor het vignet, dan moet actief gewerkt worden aan gezondheidseducatie, de fysieke en sociale omgeving, signalering en beleid.

Student Advies & Begeleiding
Student Advies & Begeleiding (SAB) is een belangrijke reden dat de verschillende locaties het vignet hebben ontvangen. Het SAB zorgt daar waar nodig voor extra ondersteuning. Dat kan gaan over studie- en beroepsvaardigheden, loopbaanbegeleiding, taal en rekenen, maar ook over leren en gedrag en begeleiding op het gebied van psychosociale problemen. Het SAB-team bestaat uit orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen, die als dat nodig is ook contact opnemen met de Jeugdhulpverlening. Het team bekijkt actief of er extra begeleiding en/of ondersteuning nodig is.

Gezondheid(szorg) en Sport
Landstede is blij met deze nieuwe erkenning. Samen met de andere vignetten laat het vignet Psychosociaal Welbevinden zien dat er volop aandacht is voor de fysieke, mentale en psychosociale gezondheid van de studenten, leerlingen en medewerkers. Gezondheid(szorg) en Sport is een van de speerpunten van de onderwijsinstelling. Een gezonde en actieve leefstijl leidt tot een hogere kwaliteit van leven, minder ziekteverzuim en betere leer-/werkprestaties. Daarom participeert Landstede zoveel mogelijk in unieke gezondheids- en sportprojecten en de partnerschappen met zorg- en sportinstellingen.

Artikel delen:

Reageer