D66: Snel maatregelen verkeersveiligheid

Zwolle – Naar aanleiding van een filmpje van StadshagenV stelt D66 vragen over de verkeersveiligheid bij de T-splitsing Belvedèrelaan-Frankhuizerallee.

"We zien beelden van fietsers met voorrang die met grote regelmaat bijna van hun sokken worden gereden, ook door ervaren buschauffeurs. We hebben al eerder aandacht gevraagd voor de situatie en er zijn ook maatregelen genomen, maar dit is heftig om te zien. Het is wachten op een ongeluk," aldus Martin Bleijenburg van D66. De D66 fractie wil graag weten of het college adequate maatregelen wil treffen die samen met omwonenden en de Fietsersbond worden opgesteld. Niet alleen maatregelen die vanaf dit voorjaar getroffen worden, maar ook op korte termijn.

 

De begeleidende brief:

Aanleiding
Wij werden dinsdag 22 november getroffen door het filmpje van StadshagenV, een YouTube-kanaal voor en door jongeren met Stadshagenaar Klaas Schuuring als geestelijk vader.Het filmpje geeft blijk van een alarmerende situatie: we zien een montage met verkeerssituaties in de spits op de T-splitsing Belvedèrelaan-Frankhuizerallee, gedurende de periode van één week. We zien beelden van fietsers met voorrang die met grote regelmaat bijna van hun sokken worden gereden, ook door ervaren buschauffeurs. Wij hebben hierover vandaag gesproken met Marcel Span van de wijkstichting Stadshagen Totaal, tevens vertegenwoordiger van de Fietsersbond. Uit dat gesprek is ons gebleken dat er door de ambtelijke organisatie van de gemeente vertrouwenwekkende gesprekken worden gevoerd met de buurtbewoners, de wijkstichting en de Fietsersbond, maar dat de eerste maatregelen pas worden verwacht in het aanstaande voorjaar. Om ongelukken te voorkomen vragen wij echter om acute maatregelen.
Mede naar aanleiding van dit onthutsende filmpje en ons telefoongesprek met de vertegenwoordiger van de wijkstichting en de Fietsersbond, hebben wij de volgende vragen:

1. Herkent het College de gevaarlijke verkeerssituatie ter plaatse van de T-splitsing
Belvedèrelaan-Frankhuizerallee?
2. Kan het College bevestigen dat er in het voorjaar adequate maatregelen worden getroffen
die in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden worden voorbereid?
3. Is het College het met ons eens dat er in de aanloop naar voornoemde maatregelen een
korte termijn-maatregel moet worden getroffen, bijvoorbeeld door middel van
verkeersregelaars in de spits, om maximaal in te zetten op het voorkomen van ongevallen?
4. Zo ja, is het College bereid om deze maatregel te treffen in samenspraak met omwonenden
en andere belanghebbenden?
Martin Bleijenburg
D66 Zwolle

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Het zou mooi zijn als er ook lessen geleerd kunnen worden over het ontwerp van deze T-spitsing, maar van meer kruisingen/rotondes in Stadshagen. Dus kijk terug op eerdere ontwerpen, de reacties er op en aanpassingen naderhand.

  Gebruik een leegparkeerterrein om ontwerpen te testen alvorens ze aan te leggen. Betrek de buurt bij de partijktest. Er zit meer kennis in het collectief dan in één team verkeersdeskundigen.


  ⚠️ Meld

 2. Wat schrikbarend veel bijna-ongelukken, maar vooral ook veel asociaal verkeer, zoals auto’s die via een fietspad gaan rijden of voorrang nemen voor wachtende auto’s langs.
  Toch moeten de Stadshagenezen de hand in eigen boezem steken, want er is daar geen doorgaand verkeer, dus is alle verkeer op die kruising door bewoners zelf! Ze komen er dagelijks langs en creëren zelf de onveiligheid!


  ⚠️ Meld

 3. Gewoon al het fiets verkeer aan de andere kant van de weg houden, heb je die hele kruizing niet. Verder op ligt er een prima oversteek waar auto’s je ten minste zien en aan de andere kant een oversteek met stop borden wat ook 10 duizenden euro’s aan gemeenschap geld heeft gekost.


  ⚠️ Meld

 4. Heb het filmpje bekeken. Het gaat toch om dit filmpje?
  Vond het mooi om het oplossend vermogen van de verkeersdeelnemers te zien. Heb welgeteld één lastige situatie gezien omdat de chauffeur van een stadsbus een fietser niet gezien had die opeens achter een andere groep fietsers tevoorschijn kwam. Maar ook dit werd goed opgelost. Tja, het is veiliger om gewoon in je bed te blijven liggen, maar ik vond het meevallen.


  ⚠️ Meld

 5. Ik kom hier ook wel eens langs met de auto en zeker in het donker is het goed opletten: komende vanuit de Frankhuizerallee kan je met een beetje auto niet doorrijden tot de haaietanden bij de kruising met de Belvederelaan omdat je dan half op het fietspad stil komt te staan. Als je linksaf wilt slaan moet je dus 4 verkeersstromen tegelijk in de gaten houden: auto’s van links en rechts op de Belvederelaan en de fietsers links en rechts op het vrijliggende fietspad hier vlak voor. De fietsers van rechts kan je niet ver vooruit zien en als ze (zonder licht) met een flinke vaart aan komen fietsen wordt het link.


  ⚠️ Meld

Reageer