Nuttige cursus Veilig Verkeer Nederland

Zwolle – De meeste deelnemers hebben al tientallen jaren een rijbewijs en er was zelfs iemand die meer dan vijftig jaar geleden zijn rijbewijs had gehaald.

vvn.jpg

Ondanks de jarenlange verkeerservaring was de opfriscursus verkeersregels van Veilig Verkeer Nederland afdeling Zwolle bepaald niet overbodig. Cursusleider Jan Harmsen vertelde dat er elk jaar wel vijf verkeersregels veranderen of bijkomen. Woensdagavond waren er zo’n zeventig deelnemers naar het SIO-gebouw in Ittersum gekomen om deel te nemen aan de opfriscursus. De meesten van middelbare of oudere leeftijd. Bijna niemand had nog van een turbo rotonde gehoord. Ook de betekenis van de korte en lange witte strepen op een kruisingverhoging was de meesten tot nu toe ontgaan, wat de cursusleider de uitspraak ontlokte: "Dat is goed voor de schokbrekerboer."

Ieder jaar in de wintermaanden organiseert Veilig Verkeer Zwolle enkele opfriscursussen verkeersregels onder verantwoordelijkheid van projectleider Eilina Meijer onder het motto "Iedereen veilig over straat." Deze twee-uur durende cursus is bedoeld voor alle verkeersdeelnemers en wordt gratis aangeboden door vrijwilligers van Veilig Verkeer Zwolle en zelfs de koffie is gratis. Sinds de deelnemers zijn geslaagd voor hun rijexamen is het verkeer veel drukker geworden en zijn er nieuwe verkeersdeelnemers bijgekomen zoals scootmobielen, elektrische fietsen, brommobielen en skaters. Ook zijn er nieuwe verkeersborden en een aantal regels zijn veranderd. Wanneer is iets wel of niet een uitrit? En moet je je linker richtingaanwijzer gebruiken als je een rotonde driekwart neemt? Wat is het verschil tussen stilstaan en parkeren? En hoe zien de borden eruit voor een vaste uitwijkroute? Ben je fout als je harder dan de adviessnelheid rijdt en daardoor een ongeluk veroorzaakt?

In ieder geval benadrukte cursusleider Jan Harmsen uit Daarle het belang van kapstokartikel 5: "Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd." Ook stelde hij dat iedereen zijn veiligheid zelf in de hand heeft. Met behulp van dia’s liet hij verschillende verkeerssituaties zien en de deelnemers deden actief mee in de beantwoording van de vragen. "Ik vind het mooi dat jullie overal over meedenken," reageerde de cursusleider op de reacties uit de zaal. Iemand gaf ruiterlijk toe dat hij al jarenlang een rijbewijs heeft en veel rijervaring, maar dat hij gegarandeerd zou zakken als hij nu voor het theorie-examen zou moeten opkomen. Ook waren er verschillende meningen over de volgorde van voorrang bij een kruising. Velen waren wel verbaasd dat een gevarendriehoek, gevarenhesje, brandblusser en live hammer niet verplicht zijn, hoewel wel wordt aangeraden ze aan te schaffen. De avond werd afgesloten met applaus voor de leerzame en humorvolle wijze waarop de ervaren rijinstructeur Jan Harmsen zijn kennis had overgebracht aan zijn actieve en betrokken toehoorders.

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer