SWZ scoort koplopersstatus

Zwolle – In de benchmark voor woningbouwcorporaties is SWZ doorgedrongen tot de beste woningbouwcorporaties van het land. Dat is bekendgemaakt op de Aedes-conferentie op 24 november 2016 in Nieuwegein. Met name de stijging van de tevredenheid van de huurders van SWZ draagt bij tot de hogere ranking, de zogenaamde AA-status.

Bestuurder Monique Boeijen is trots op de uitslag. "Het betekent dat we op de goede weg zijn met ons verbeterprogramma en dat onze huurders dat ook merken. Met name de wijze waarop wij met reparatieverzoeken omgaan heeft bijgedragen aan de hogere tevredenheid. Ook de (beïnvloedbare) bedrijfslasten/kosten per verhuurde woning zijn relatief laag. Dat is belangrijk, want we zijn er tenslotte voor mensen met een smalle beurs’

Alle woningcorporaties hebben een score gekregen voor de onderdelen huurderstevredenheid en bedrijfslasten.

Nieuwe huurders geven SWZ een 7,6 (vorig jaar een 7,2)
Huurders met een reparatieverzoek geven SWZ een 7,9 (vorig jaar een 7,6)
Vertrokken huurders geven SWZ een 7,2 (vorig jaar een 7,1)
De bedrijfslasten zijn gedaald naar € 779 per woning. Gemiddeld is dat bij woningcorporaties € 853

De cijfers uit de benchmark:

Naam corporatie Woningstichting SWZ
Benchmarkpositie Koplopers AA

Uw score Gemiddelde sector Uw letter
Prestatieveld Huurdersoordeel A
Nieuwe huurders 7,6 7,5 B
Huurders met reparatieverzoek 7,9 7,4 A
Vertrokken huurders 7,2 7,2 B

Prestatieveld Bedrijfslasten A
Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten € 779 € 853 A

Samenstelling benchmark
De Aedes-benchmark, de derde op rij, bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Beschikbaarheid & betaalbaarheid en Duurzaamheid. De eerste twee prestatievelden (Huurdersoordeel en Bedrijfslasten) zijn per woningcorporatie vergeleken en leiden tot een A, B of C-status. Voor de laatste drie prestatievelden zijn nog onvoldoende gegevens aanwezig en/of is het analysemodel nog niet compleet genoeg om een status te kunnen toekennen.

Ontwikkeling
Komende jaren wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van deze prestatievelden. De benchmark is één van de instrumenten die gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden.

De algemene informatie over de Aedes benchmark is te vinden op https://www.aedes.nl/dossiers/benchmarken.html

 

 

Artikel delen:

Reageer