Inloopbijeenkomst dijkversterking Stadsdijken

Zwolle – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners, betrokkenen en overige geïnteresseerden een tweede inloopbijeenkomst over het project Stadsdijken Zwolle. Sinds de eerste inloopavond in april dit jaar zijn er flinke stappen gezet in het onderzoek naar de manier waarop de dijken langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water kunnen worden versterkt. Het waterschap licht dat graag toe op donderdag 8 december tussen 19.00 en 21.00 uur in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20 in Zwolle.

De afgelopen periode heeft WDODelta samen met bewoners, bedrijven en overheden aan een voorlopig voorkeursalternatief voor de dijkversterking Stadsdijken Zwolle gewerkt. Tijdens de inloopbijeenkomst gaat het waterschap graag in gesprek over hoe de verschillende alternatieven tegen elkaar zijn afgewogen en hoe het voorlopige voorkeursalternatief er uit ziet. Naast het uitwerken van de plannen voor de dijkversterking onderzoekt WDODelta ook de mogelijkheid van een kering in het Zwarte Water. Waarom? U hoort het allemaal tijdens de inloopbijeenkomst!

Bewonersparticipatie uiterwaarden Klooienberg
Travers Welzijn is ook aanwezig. Zij vertellen meer over de plannen en schetsen voor het aantrekkelijker maken van de uiterwaarden bij wijkboerderij de Klooienberg. Ook maken zij geïnteresseerden graag enthousiast om te helpen met de uitvoering van deze mooie plannen.
Travers Welzijn is een stichting die zich actief inzet voor de leefbaarheid in wijken en buurten. Daarmee werkt het samen met bewoners(organisaties) en professionele partners.

Uw mening telt!
Graag hoort het waterschap uw mening over het voorlopige voorkeursalternatief voor de dijkversterking. Wat vindt u van de eerste schets? Reacties worden meegenomen in de verdere uitwerking. Daarnaast is WDODelta ook benieuwd wat u vindt van de aanleg van een kering in het Zwarte Water.

De bijeenkomst heeft het karakter van een ‘inloopbijeenkomst’, U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt en krijgt ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het project Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Samen zorgen we ervoor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Zo houden we ons land veilig en leefbaar, en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.
Meer informatie is te vinden op www.wdodelta.nl/hwbp en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

 

Artikel delen:

Reageer