CU:Toename ouderen bij spoedeisende hulp

Zwolle – De ChristenUnie in Zwolle maakt zich zorgen over de toename van het aantal kwetsbare ouderen op spoedeisende hulp. De NOS berichtte onlangs over het feit dat spoedeisende hulpen (SEH) van ziekenhuizen een structurele toename zien van het aantal kwetsbare ouderen. Meer dan door de vergrijzing kan worden verklaard. Ziekenhuizen krijgen regelmatig 65-plussers op de spoedeisende hulp zonder dat daarvoor een medische reden is. Het ontbreken van thuiszorg en ondersteuning van mantelzorg dragen hieraan bij volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Raadslid Micha Baksteen van de ChristenUnie vindt de cijfers aanleiding om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders van Zwolle. Hij wil onder meer bereiken dat door goede (informele) zorg thuis een onnodige ziekenhuisopname voorkomen wordt. En hoe we dit in Zwolle gaan organiseren en wat daarvoor nodig is. De Christenunie wil weten of er Zwolse ouderen onnodig op de spoedeisende hulp van Isala belanden en wat Zwolle preventief doet om dit te voorkomen. "Het klinkt gek, maar het ziekenhuis is een ongezonde plek om te verblijven als dat niet medisch noodzakelijk is" zegt Micha Baksteen van de ChristenUnie Zwolle. "Je kunt er infecties oplopen die levensbedreigend zijn, helemaal voor kwetsbare ouderen is". Onderzoek wijst uit dat als een oudere 10 dagen in het ziekenhuis ligt dit het effect heeft van 15 jaar normale fysieke veroudering. Ouderen herstellen veel minder snel. Wat ze kwijt zijn verdienen ze niet zo snel terug als een jonger iemand. ChristenUnie-raadslid Micha Baksteen: "We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat deze kwetsbare ouderen onnodig naar het ziekenhuis moeten". Onderzoek wijst uit dat meer en meer ouderen naar de posten voor Spoedeisende Hulp zonder medische aanleiding. De spoedposten functioneren dan als een soort nood- of dagopvang, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat resulteert in sommige gevallen in tijdelijke patiëntenstops op de SEH en tot onwenselijke voorbeelden waarin ouderen met ambulances langs verschillende SEH’s worden vervoerd.

Baksteen: "In onze ogen brengt deze toename het onderliggend probleem van kwetsbaarheid, sociaal isolement en afstand tot voorliggende voorzieningen voor een groeiende groep kwetsbare senioren naar voren. Kan een opname worden voorkomen? Door goede zorg, preventie en samenwerking tussen professionals. Daarom lijkt het ons goed om het college vragen te stellen, met name over de samenwerking van allerlei partijen rondom kwetsbare ouderen. Bijvoorbeeld het ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg en zorginstellingen".

1. Bent u bekend met deze ontwikkeling en heeft u concreet in beeld of (en in welke mate) deze ontwikkeling ook in ons Isala ziekenhuis voorkomt en hoeveel Zwolse ouderen dit betreft? En wat voor invloed de huisartsenpost in het ziekenhuis hierop heeft?
2. Hoe wordt de samenwerking ervaren tussen enerzijds Isala en anderzijds het SWT, huisartsen en andere lokale partners?
3. Bent u het eens met de conclusies van de NVZ dat (een gebrek aan) voorliggende voorzieningen als o.a. thuiszorg, kortdurende opname bij zorginstellingen en mantelzorg oorzaken van deze ontwikkelingen zijn? Zo nee, welke andere redenen zouden er kunnen zijn?
4. Bent u het met de ChristenUnie eens dat uit dit voorbeeld blijkt dat een integrale samenwerking tussen ziekenhuis (ZVW), langdurige zorg (WLZ), thuiszorg (ZVW) en gemeentelijke taken (WMO) en effectieve bundeling van financieringsstromen een voorwaarde is om goede zorg en welzijn voor ouderen te bieden? Zo ja, Is het college bereid om initiatieven te ontplooien om deze samenwerking te verbeteren? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college van mening dat de gemeente Zwolle de onder 4) genoemde samenwerking voldoende ondersteunt en equipeert vanuit haar lokale rol?
6. Ziet het college nog onbenutte kansen en mogelijkheden om vanuit haar rol de onnodige opname van Zwolse senioren op de SEH van Isala te voorkomen? Zo ja, wat zijn die kansen en hoe wil het college deze realiseren? Indien nee, waarom niet?

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Beste meneer Baksteen u heeft in bovenstaand stuk de onderstaande bewering.

  “Het klinkt gek, maar het ziekenhuis is een ongezonde plek om te verblijven als dat niet medisch noodzakelijk is” zegt Micha Baksteen van de ChristenUnie Zwolle. “Je kunt er infecties oplopen die levensbedreigend zijn, helemaal voor kwetsbare ouderen is”. Onderzoek wijst uit dat als een oudere 10 dagen in het ziekenhuis ligt dit het effect heeft van 15 jaar normale fysieke veroudering. Ouderen herstellen veel minder snel. Wat ze kwijt zijn verdienen ze niet zo snel terug als een jonger iemand.”

  Ik moet zeggen dat ik de strekking van het stuk begrijp en mij voor kan stellen als je oudere beter niet in het ziekenhuis te liggen.
  U begint het stuk met het klinkt gek, en inderdaad uw bewering (10 dagen in het ziekenhuis ligt dit het effect heeft van 15 jaar normale fysieke veroudering) klinkt gek.Of bedoelt u dat 10 dagen bedrust het effect kan hebben van 15 jaar normale fysieke veroudering? ) Kunt u of een lezer van weblog Zwolle met inhoudelijke kennis van dit soort zaken hier commentaar op geven.

  Ook ben ik erg benieuwd het onderzoek waarnaar u verwijst in het stuk.Hoewel ik uw intenties begrijp komt dit stuk een beetje gek op mij over.

  In afwachting op een reactie,

  Factchecker  ⚠️ Meld

 2. echt zorgwekkend is het toenemende aantal ouderen die op de spoedeisende afdeling terechtkomend met een alcohol vergiftiging.
  met name 65 plussers zijn een groeiende groep die zorgen baart.

  dat oudere mensen minder snel genezen is al jaaaaren bekend en niets nieuws.
  ik ben het helemaal met baksteen eens


  ⚠️ Meld

 3. Wel toevallig, dat de partijen tegen verkiezingstijd allemaal de ouderen ontdekt hebben. Wees gewaarschuwd, na de verkiezingen zijn de ouderen bij de gevestigde partijen niet meer belangrijk.


  ⚠️ Meld

 4. Triest verhaal, maar helaas wordt er naar veel ouderen ook niet meer omgekeken door hun eigen familie en buren, waardoor veel ouderen onnodig op de eerste hulp terechtkomen. En de bezuingingen hebben ervoor gezorgd dat dat veel verpleeg- en verzorgingstehuizen de deuren hebben gesloten. En de politiek heeft hier jarenlang niets mee gedaan, maar nu het verkiezingstijd is worden de dames en heren politici ineens wakker.


  ⚠️ Meld

 5. Klopt, ook wordt er vaak niet bijgeschreven/gezegd dat er best veel ouderen leven in (relatieve) welvaart.
  Maar het gaat hier over spoedeisende hulp… best belangrijk.
  Goed dat Micha Baksteen hier

  Ziekenhuizen krijgen regelmatig 65-plussers op de spoedeisende hulp zonder dat daarvoor een medische reden is. Het ontbreken van thuiszorg en ondersteuning van mantelzorg dragen hieraan bij volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

  relevante vragen over stelt


  ⚠️ Meld

 6. Tsja, iedereen moet langer doorwerken totdat het pensioen en meer vrije tijd in zicht komt. Welnu, als je ouders hebt die pakweg 30 jaar ouder zijn dan jezelf dan moeten je ouders al heel erg oud worden als je ze overdag mantelzorg kan verlenen. Het effect is nu merkbaar: Op latere leeftijd kinderen krijgen, deze kinderen laten studeren en langer laten werken……mantelzorg: Ho maar. Toch maar weer eens omzien naar het oude vertrouwde bejaardentehuis. Voorkomt een hoop ziekenhuisopnames !


  ⚠️ Meld

 7. Heeee Factchecker

  het stond toch in RTL shownieuws, denk je dat zei de massa voorliegen of zo? Het is nationale televisie dus daar mogen ze toch helemaal niet liegen, dat moeten ze allemaal in hun contract ondertekenen staat in een artikel uit 2004 van de Telegraaf (ik kan het weten want ik ben al sinds 1996 abonee van die informatieve krant).

  Groetjes
  Biertje

  ps. hertog jan is de shit


  ⚠️ Meld

 8. Dag allen,
  dank voor reacties op dit bericht.

  En inderdaad @factchecker, ik bedoelde dat uit onderzoek blijkt dat wanneer een oudere 10 dagen in het ziekenhuis ligt (de zgn. ligdagen) dit het effect kan hebben van 15 jaar fysieke veroudering. Tel daarbij op dat het fysiek & mentaal herstellen van een dergelijke opname bij ouderen langer duurt hebben we alle belang om opnames, daar waar mogelijk, te voorkomen.

  Dat vereist samenwerking op meerdere fronten, niet alleen gezondheidszorg, maar ook welzijn, vrijwilligerswerk, mantelzorg etc. Dat is het punt van mijn vragen, gekozen route is daarom om dit als raadslid bij het college neer te leggen voor transparantie en verbinding. Nav van deze vragen vanmiddag trouwens om 14.00 uur bij RTV Zoo (Guiseppe van programma ZOO Zwols) in de uitzending.

  Heb inmiddels begrepen dat we 20 december antwoord krijgen op onze vragen.

  Groet!


  ⚠️ Meld

Reageer