Subsidie voor starterswoningen Potgietersingel

Woensdagmorgen overhandigde Theo Rietkerk, gedeputeerde Ruimte, Wonen en Milieu, een subsidie van € 75.000,- uit het Bouwimpuls Fonds aan Janco Cnossen, wethouder Binnenstadsprogramma van Zwolle. De subsidie werd symbolisch overhandigd door Rietkerk, die een pop met chocoladegeld uitreikte aan wethouder Cnossen.

De gemeente heeft deze subsidie aangevraagd met als bestemming het nieuwe bouwproject van 28 starterswoningen aan de Potgietersingel. De nieuwbouw zal verrijzen op de plek van het voormalige gebouw van de Nederlandse Bank, naast politiebureau Zwolle Centrum. De gemeente heeft de subsidie aangevraagd in samenwerking met de initiatiefnemers van dit project, woningstichting SWZ en projectontwikkelaar DLH. De Provincie Overijssel investeert het komend jaar 20 miljoen euro in woningbouw en probeert daarmee projecten voor onder andere starters en ouderen aan te jagen. Wethouder Cnossen zegt, dat bouwen in de binnenstad erg duur is, en vindt het mede daardoor “hartstikke mooi” dat er sociale woningbouw plaatsvindt in de Zwolse binnenstad. Begin 2008 start projectontwikkelaar DLH met de sloop van het bankgebouw en de bouw van de starterswoningen. Naar verwachting neemt de bouw ongeveer anderhalf jaar in beslag.

Bouwimpuls

De provincie Overijssel verleent subsidie voor de uitvoering van woningbouwprojecten. Dit heet de Bouwimpuls. De pijlers van de Bouwimpuls 2007 zijn vooral gericht op betaalbare woningen voor ouderen en starters. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Bouwimpuls.

Samen maken we de stad

De subsidieaanvraag en samenwerking met woningstichting SWZ bij dit project aan de Potgietersingel past in het beleid van Samen maken we de stad. Daarin zoekt de gemeente samenwerking met partners om zo beleid te realiseren. Het project van de starterswoningen aan de Potgietersingel draagt bij aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat en het versterken van de woonfunctie in de binnenstad. Dat zijn belangrijke doelen van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad. Ook past de realisatie van meer starterswoningen goed in het Zwolse woningbouwprogramma, zeker doordat dit nu mogelijk wordt in de binnenstad, een locatie die normaal gesproken financieel niet haalbaar zou zijn voor deze doelgroep. 

Start nieuwbouw

De welstandscommissie adviseerde positief over het plan. Inmiddels is het bouwplan met omwonenden besproken. Tijdens het laatste wijkplatform Binnenstad bleek veel enthousiasme over de komst van de appartementen.  

Aansluitend op de bouw gaat de gemeente werk maken van de openbare ruimte. Zij neemt de herinrichting van de buitenruimte voor haar rekening, het verwijderen van de parkeerplaatsen en het herinrichten van de straat. Dit zijn maatregelen uit het Binnenstadsprogramma, waarmee de Zwolse binnenstad klaargemaakt wordt voor de toekomst.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer