SP: zorgen over passend onderwijs in Zwolle

Zwolle – De Zwolse SP maakt zich zorgen over de invoering van het passend onderwijs in Zwolle. Aanleiding hiervoor is een advies van de Onderwijsraad en de reactie van de Zwolse scholen hierop. De SP is bang dat doordat scholen in Zwolle allemaal alle vormen van ondersteuning willen aanbieden, de kwaliteit van de ondersteuning achteruit gaat. In schriftelijke vragen vraagt de SP het college om regie.

Volgens de Onderwijsraad hebben in sommige regio’s scholen de neiging om niet over te gaan tot het maken van specifieke ondersteuningsprofielen te maken, waarbij scholen zich richten op bepaalde leerlingenproblematiek. Scholen kunnen zich specialiseren door hun leerkrachten specifieke opleidingen te geven of bijvoorbeeld bepaalde aanpassingen in lokalen te doen. In Zwolle is er echter weinig specialisatie en wordt dit overgelaten aan scholen. De SP vindt dit geen wenselijke situatie. Voor kinderen met speciale behoeftes is er immers specialistische ondersteuning nodig. Als alle scholen alles willen doen, lopen ze het risico dat moeilijkere gevallen buiten de boot vallen. De intentie van passend onderwijs was dat de samenwerkingsverbanden van scholen zouden zorgen voor voldoende variatie in ondersteuningsspecialisatie. Deze blijken dit in de regio Zwolle echter allemaal aan de scholen over te laten.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘vanaf het begin hebben de Zwolse onderwijsorganisaties gezegd dat "alles wel goed zou komen" met passend onderwijs. De SP maakt zich ernstige zorgen of dat wel het geval is. De regio Zwolle moet genoeg specialisme in huis houden om alle vormen van ondersteuning van kinderen met bijvoorbeeld een beperking te kunnen bieden. Zeker nu, helaas, de Ambelt als eigen school wordt opgeheven. Wij maken ons zorgen om de toekomst van het onderwijs in Zwolle.’ De SP wil dat desnoods het stadsbestuur van Zwolle ingrijpt om te zorgen dat er voldoende variatie en specialisatie in ondersteuning in het Zwolse onderwijs gegarandeerd blijft.

Artikel delen:
Reacties 16
 1. Er is zoveel ongelijkheid op het gebied van Passend onderwijs.

  Op de ene school krijgt een kind met een extra hulpvraag, begeleiding van een assistente, op de andere school moet een kind, met een vergelijkbare hulpvraag, het zonder extra begeleiding stellen.
  Besturen hebben zoveel vrijheid om naar eigen inzicht de hulp voor te geven.

  Het verschil tussen de ene gemeente en de andere zijn enorm!
  Ook als het gaat om andere zorgvragen!

  Ik vraag me af of dit geen ongeoorloofde praktijken zijn, om op basis van gemeentelijke afkomst of denominatie van een school of samenwerkingsverband, wel of geen recht te hebben op hulp.


  ⚠️ Meld

 2. Tijdens mijn zoektocht naar passend basisonderwijs in Zwolle voor mijn (erg) hoogbegaafde kind heb ik 2 dingen geleerd:

  1) Dat het er niet is
  2) Dat niemand daar verantwoordelijk voor schijnt te zijn

  Uiteindelijk sprak ik met de wethouder van onderwijs.
  En wat zei hij?/!: “Heb je wel eens overwogen naar Meppel te verhuizen?”  ⚠️ Meld

 3. Kan je kind niet gebruik maken van personenvervoer (soort taxi)aar bv Meppel of een andere plaats in de buurt, waar wel onderwijs is voor leerlingen met een hoog IQ?


  ⚠️ Meld

 4. @ Stinkie dat is helaas niet mogelijk, want de gemeente Zwolle stelt:

  Een belangrijk criterium voor het verstrekken van een vergoeding leerlingenvervoer is dat deze slechts wordt aangeboden naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. De zogenaamde Leonardo-scholen of andere scholen voor hoogbegaafden vallen onder de gewone basisscholen. In dit geval zal de vergoeding dus plaatsvinden naar de dichtstbijzijnde toegankelijke reguliere basisschool…  ⚠️ Meld

 5. @ Stinkie: 2 jaar geleden WAS er nog zo’n basisschool in Zwolle. Die school had fulltime klassen voor hoogbegaafde kinderen, met een aangepast aanbod. (Die school is met deze klassen gestart op het moment dat hun leerlingenaantal daalde richting de opheffingsnorm ?n hun leerresultaten rond/onder de ondergrens lagen) Toen het schip enkele jaren later dreigde te zinken (dat wil zeggen dat de school onder verhoogd toezicht vd inspectie kwam en zodoende intrekking vd bekostiging dreigde) werd de nieuwste lading als 1e weer over boord gegooid. Of nee dat maak ik er van… Officieel werd het hoogbegaafdenonderwijs alleen anders ingericht (en ondergebracht in de reguliere klassen…). Natuurlijk hoefde niemand te vertrekken. Wel werden tegen ouders die vragen stelden dingen gezegd als: ‘Je moet je afvragen of het je de reisafstand nog waard is en ‘Als jullie teruggaan naar een school in je eigen wijk begrijpen wij dat’. De boodschap was duidelijk. Veel ouders van hoogbegaafde kinderen konden geen meerwaarde vinden in het lesaanbod dat de school daarna nog deed (maar dat kun je natuurlijk aan die ouders toeschrijven…). Hoogbegaafde kinderen waren v school gewisseld voor de eerder gedane beloftes van passend onderwijs, sommige ouders reden er grote afstanden voor, anderen waren er zelfs voor verhuisd… Kinderen hadden zich opnieuw gesetteld en nieuwe vriendjes gemaakt. En toen gebeurde dus dit, op deze, zichzelf christelijk noemende, school 🙁


  ⚠️ Meld

 6. Ja vervelend dat dat dan gestopt is ( dat het een christelijke school is is waarschijnlijk niet relevant).
  Misschien dat je via internet andere ouders kunt bereiken die in een zelfde situatie zitten. En misschien een oplossing hebben gevonden.


  ⚠️ Meld

 7. Nou ik vind het zelf meer dan vervelend ?n getuigen van een groot gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel v schoolleiding en schoolbestuur om op deze wijze met kwetsbare kinderen (en hun ouders) om te gaan!
  De wijze waarop zij zeggen gestalte te geven aan hun christelijkheid correspondeert niet met mijn ervaring in deze kwestie (dus in die zin vind ik de christelijke identiteit vd school relevant). Maar goed dat is mijn mening. Schoolleiding en bestuur zal er zelf ongetwijfeld een heel andere mening over hebben.

  De oplossing ligt op scholen op 25-30 km van Zwolle (vervoer zelf regelen en financieren + soms ook financiële bijdrage aan school betalen). Dat is voor sommige ouders haalbaar, voor andere niet.  ⚠️ Meld

 8. Terug naar het artikel waarin gesteld wordt dat in Zwolle aan de scholen overgelaten wordt of ze zich willen specialiseren in bepaalde leerlingenproblematiek – en dat er in Zwolle weinig specialisatie is.

  Ik vraag me af welk belang scholen er bij hebben om zich te specialiseren in bepaalde problematiek en vervolgens dus een groep leerlingen aan te trekken die (heel) veel vd school/leerkracht vraagt – ?n in sommige gevallen ook nog eens de gemiddelde citoscore vd school omlaag haalt (terwijl die tegenwoordig gepubliceerd wordt en ook de inspectie uiteindelijk toch vooral kijkt naar leeropbrengsten). En ouders van ‘gemiddelde’ kinderen staan ook niet altijd te juichen als de school van hun kind kinderen met speciale behoeften binnen haalt. Het zou ten koste vd aandacht voor hun kinderen kunnen gaan. De school zou zich zo uit de markt kunnen prijzen bij de ouders van ‘gemiddelde’ kinderen uit de wijk…

  In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ene school meer ‘goede wil’ heeft om kinderen met speciale behoeften te helpen de anderen. De prijzenswaardige scholen (en leerkrachten) die veel kinderen met speciale behoeften welkom heten maken het zichzelf eigenlijk best moeilijk. Er zijn echter ook scholen die kinderen met bijzondere behoeften zoveel mogelijk proberen ‘af te houden’- al mag dat niet en zal dat dus nooit hardop uitgesproken worden. Maar in de praktijk is het simpel te realiseren. Als ouders van een kind met speciale behoeften op een oriënterend gesprek (willen) komen en vragen naar de mogelijkheden – kun je natuurlijk lang wachten met terug bellen van die ouders, als directeur of IB-er moeilijk gaan kijken tijdens het gesprek, zeggen dat je er geen ervaring mee hebt enz…

  Ik denk dat passend onderwijs meer door de overheid moet worden gereguleerd ?n gefaciliteerd.  ⚠️ Meld

Reageer