Zwolse raad in debat over Jeugdzorg

Zwolle – Maandag debatteert de Zwolse gemeenteraad over de Regionale visie jeugdhulp en voortzetting regionale samenwerking Jeugdzorg IJsselland.

Regionale samenwerking
Twee jaar geleden is de jeugdhulp overgeheveld naar de gemeente en is binnen de regio IJsselland vorm gegeven aan de jeugdzorg. Deze samenwerking heeft op verschillende manieren bijgedragen aan de Zwolse ambitie een verantwoorde transitie te realiseren

Visie
Op basis van de inzichten over de afgelopen 2 jaar is gewekt aan de regionale visie ‘Samenwerken aan transformatie 2017-2020′. Met dit visiedocument worden een aantal bestuurlijke uitgangspunten herijkt. Zo wordt voorgesteld om de afspraken over financiële verevening en het financiële kader los te laten. Zo kunnen individuele gemeenten meer lokale sturing geven. En ook worden uitgangspunten toegevoegd die betrekking hebben op de relatie met aanbieders. Het debat gaat over het voorstel Visie ‘Samenwerken aan transformatie 2017 – 2020′ en het verlengen van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland voor de duur van één jaar (2017). Het voorstel is ontwikkeld en besproken met Zorgbelang, vertegenwoordigers van cliëntenraden, aanbieders en de Zwolse Participatieraad.

Inspreken
Aan het begin van het debat is er de mogelijkheid om de raad toe te spreken. Betrokkenen die gebruik willen maken van het inspraakrecht, kunnen hierover contact opnemen met de raadsgriffie via raadsgriffie@zwolle.nl.

Volg het debat live
Het debat wordt vanaf 19.30 uur live uitgezonden. Geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune in de Raadzaal. De live-uitzending en de agenda en vergaderstukken zijn te bekijken via www.zwolle.nl

 

Artikel delen:

Reageer