Budget voor dyslexie behandeling

Zwolle – De gemeente Zwolle stelt eenmalig extra geld beschikbaar om de voortzetting van de behandeling van dyslexie van circa veertig Zwolse kinderen dit jaar te garanderen. De voortzetting van deze behandelingen dreigde eind dit jaar in gevaar te komen. Een van de zorgaanbieders bleek niet uit te komen met het toegekende budget voor 2016. De afspraak binnen de Jeugdzorgregio IJsselland is dat dit budget leidend is.

Wanneer een zorgaanbieder meer cliënten behandelt, is dit zijn (financiële) verantwoordelijkheid. Alleen in geval van hoge urgentie kan hiervan, in overleg, worden afgeweken. Desondanks is de Gemeente Zwolle bereid eenmalig een uitzondering te maken om te voorkomen dat kinderen van deze situatie de dupe worden. Het gaat overigens uitsluitend om kinderen bij wie voortzetting van de behandeling geen uitstel of onderbreking duldt. ‘Toch ben ik buitengewoon ontevreden met deze gang van zaken. De afspraken met de zorgaanbieders zijn glashelder; overschrijdingen van het zorgbudget zijn voor rekening van de behandelaar’, aldus wethouder Ed Anker (jeugdzorg). ‘Maar het belang van het kind staat centraal en continuïteit van zorg vind ik in dit geval belangrijker.’ De betroffen ouders worden deze week op de hoogte gesteld.

Het College van B&W onderstreept dit gebaar richting kinderen en hun ouders geen enkel gevolg heeft voor het beleid waarbij jaarlijks een maximale vergoeding voor zorg wordt afgesproken. Het College wil n.a.v. de gang van zaken rondom de dyslexie-behandelingen vanaf volgend jaar een steviger regio gaan voeren op deze vorm van zorgverlening. Voorkomen moet worden dat er aan het eind van volgend jaar opnieuw zorgbudgetten worden overschreden. In dit proces worden behalve de professionele zorgaanbieders ook scholen en toegangen betrokken.

Artikel delen:

Reageer