Vignet Gezonde School voor Thorbecke

Zwolle – De Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-pro heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de school zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-pro is trots op dit behaalde resultaat!

tsgvmbo-pro_gezonde_school.jpg

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-pro voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Relaties en Seksualiteit. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet:

· Inzetten van de methode ‘Lang leve de liefde’ in de onder- en bovenbouw.

· Aandacht voor individuele problematiek van de leerling.

· Samenwerking met diverse partners zoals de GGD en COC.

· Trainingen en workshops voor het personeel omtrent onderwerpen die betrekking hebben op bovenstaande onderwerpen.

Thorbecke vmbo-pro is trots op het behalen van het certificaat, en het logo van de Gezonde School heeft daarom ook een mooie plek gekregen in de school. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl .

 

Artikel delen:

Reageer