Start nieuw Milieuplatform in Zwolle

Zwolle – Fietsersbond Zwolle, Blauwvingerenergie, Duurzaam Zwolle, Buurkracht, en de Milieuraad zijn samen een Zwolse Milieuplatform gestart. De Milieuraad heeft tevens de coördinatie van het nieuwe Milieuplatform op zich genomen. Één van de gezamenlijke ambities die verder uitgewerkt worden is duurzame mobiliteit.

Verduurzaming van mobiliteit vraagt om het maken van keuzen. Dat betekent onder meer, op lokaal niveau, verdere verschuiving van auto naar bijvoorbeeld fiets, e-bikes, e-scooters en auto’s zonder uitstoot. Behalve de verduurzaming van de mobiliteit zullen op de lange termijn deze doelen alleen haalbaar zijn als de mobiliteit afneemt, bijvoorbeeld in het woon-werkverkeer. Dat is nu nog niet goed bespreekbaar, maar het Milieuplatform wil dit ook graag op de agenda krijgen.

Voor Zwolle betekent dit dat de voorzieningen voor wandelaars en fietsers uitgebreid moeten worden. Voertuigen met uitstoot van CO2 zullen vervangen moeten worden door andere met weinig of geen uitstoot. De aandrijving met diesel- en benzinemotoren wordt vervangen door elektrische aandrijving. Of door gebruik van duurzame brandstoffen zoals waterstof of ammoniak. Behalve de uitstoot van broeikasgassen wordt hiermee ook de andere uitstoot, zoals fijnstof en geluid, sterk verminderd.

Het Milieuplatform wil dat deze overgang in Zwolle er zo snel mogelijk komt. Zodat op termijn al het openbaar vervoer binnen de gemeente Zwolle elektrisch aangedreven wordt. Verder kan het huidige verkeer zonder uitstoot, zoals wandelaars en fietsers, op verschillende manieren verbeterd worden. In de eerste plaats door optimaliseren van de looproutes en de fietsinfrastructuur, inclusief stallingsmogelijkheden. Ook door nieuwe initiatieven zoals deelfietsen, fietstransferia en veel andere mogelijkheden om het fietsverkeer te stimuleren.

Daarbij hoort ook een ontmoediging van snor- en bromfietsen die voor veel uitstoot van fijnstof en lawaai zorgen. Het noodzakelijke vrachtvervoer, onder andere voor de bevoorrading van winkels, zal plaats gaan vinden vanuit aan de rand van de stad gevestigde depots. Hierbij zal gebruik worden van elektrisch aangedreven voertuigen, dit geldt ook voor bezorgdiensten.

Dit alles staat in een startnotitie die in het Milieuplatform is besproken. Er wordt gemikt op een projectgroep die zo concreet mogelijke activiteiten richting gemeente, provincie, inwoners en politiek verder uitwerkt.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer