Nieuwe woningbouwafspraken over Reeve

Zwolle – De gemeenten Kampen en Zwolle en de provincie Overijssel hebben nieuwe afspraken gemaakt over woningbouw in Reeve. De komende 10 jaar is er ruimte voor maximaal 600 woningen in Reeve. Met de nieuwe woningbouwafspraken voorziet de gemeente Kampen in haar lokale woningbehoefte van 350 woningen. Daarnaast brengt de gemeente Zwolle 160 woningen in uit haar woningvoorraad voor de regionale behoefte en 90 bovenregionale woningen zijn bestemd voor woningbehoefte van buiten de regio. Hiermee is de vraag en het aanbod van woningen voor de komende tien jaar in evenwicht en wordt een uniek kwalitatief woningbouwplan aan de regio toegevoegd.

De woningbouw Reeve maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. In dit kader hebben provincie Overijssel en gemeenten Kampen en Zwolle, maar ook andere partijen, zoals Rijkswaterstaat, in januari 2007 afspraken gemaakt over het vergroten van de waterveiligheid langs de bovenloop van de IJssel door een bypass, het realiseren van 300 hectare nieuwe natuur, het verbeteren van de toeristisch recreatieve infrastructuur, het verbeteren van de bereikbaarheid, agrarische structuurversterking en het versterken van de concurrentiepositie van Zwolle Kampen Netwerkstad door het realiseren van een bijzonder waterrijk woonmilieu. De provincie draagt 6 miljoen euro bij aan de kwaliteit van het unieke woongebied, waaronder een sluis, vanuit de gereserveerde middelen voor de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.

Het onderdeel woningbouw behoort tot de verantwoordelijkheid van Kampen. De gemeenteraad van Kampen heeft in 2013 een bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid vastgesteld voor in totaal 1300 woningen (1100 regionaal en 200 lokale woningbouwbehoefte). Op 12 februari 2015 heeft de Raad van State de woonbestemming in dit bestemmingsplan vernietigd.
Daardoor moesten Kampen, Zwolle en provincie nieuwe afspraken maken om op basis van de actuele maatschappelijke en economische ontwikkelingen de woningbehoefte te bepalen. Hierin zijn zij met de nieuwe bestuurlijke afspraken geslaagd.

Begin 2016 zijn de Woonafspraken West-Overijssel door de gemeenten Deventer, Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle en provincie ondertekend. Destijds is afgesproken om een vervolgafspraak te maken tussen Kampen, Zwolle en provincie ten aanzien van woningbouw Reeve. In februari is dit traject gestart en er liggen nu bestuurlijke afspraken waar drie colleges mee kunnen instemmen. Naar verwachting kunnen de afspraken eind januari 2017 worden ondertekend.

Artikel delen:

Reageer