IJsselgebied terug naar eigenaren & beheerders

Zwolle – Met het ondertekenen van diverse documenten is donderdag 15 december het gebied van Ruimte voor de Rivier Zwolle door het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) officieel overgedragen en ‘teruggegeven’ aan de oorspronkelijke eigenaren en beheerders. Deze partijen beheren en onderhouden de twee gebieden waar de afgelopen jaren hard werd gewerkt om de IJssel meer ruimte te geven. Door het verleggen van een dijk en het graven van zogeheten ‘nevengeulen’, wordt overtallig water voortaan snel en veilig afgevoerd richting IJsselmeer.

ruimte_voor_de_rivier_zwolle_-_ondertekening_overdracht.jpg 

Voor het gebied van de Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden is Staatsbosbeheer weer verantwoordelijk voor de uiterwaarde van het Engelse Werk. Rijkswaterstaat Oost-Nederland is de eindbeheerder voor het gebied ten zuiden van spoorbrug Hanzeboog. Natuurmonumenten staat weer aan de lat voor natuurgebied de Vreugderijkwaard, waar de Dijkverlegging Westenholte plaatsvond. Ook hier neemt Rijkswaterstaat Oost-Nederland een deel van het beheer voor zijn rekening. De nieuwe brug over de gegraven geul en het fietspad over de nieuwe dijk zijn vanaf nu in beheer bij de gemeente Zwolle. Waterschap Drents Overijsselse Delta is de beheerder van de nieuwe dijk.

Spitsstroken
Vanaf 2012 werd in de uiterwaarden langs de IJssel bij Zwolle hard gewerkt aan de waterveiligheid van de stad. Naast de nieuw aangelegde dijk en het graven van nevengeulen in de uiterwaard bij Westenholte (in het buurtschap Spoolde) zijn in Schelle-Oldeneel ook geulen gegraven. Deze geulen kunnen extra hoeveelheden water op een veilige manier afvoeren. De werking hiervan is vergelijkbaar met die van spitsstroken langs snelwegen.

Gecombineerde doelen
Ruimte voor de Rivier combineert de doelstelling van waterveiligheid met natuurontwikkeling en kansen voor recreatie. Beide doelen zijn behaald en de klus is geklaard. Aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam, die de daadwerkelijke uitvoering verrichtte, heeft in totaal zo’n 2,6 miljoen kuub grond verzet. Dat zijn 180.000 grote zandwagens of ruim 15 miljoen kruiwagens.

Laatste punten op de i
De handtekeningen werden gezet een dag na de officiële oplevering door minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vertegenwoordigers van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijkswaterstaat – Ruimte voor de Rivier, gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verzamelden in biologische schapenmelkerij De Vreugdehoeve om de overdracht te markeren. Tot de zomer van 2017 worden nog de laatste punten op de i gezet, zoals beplanting en het plaatsen van afrasteringen.

Artikel delen:

Reageer