Windesheim denkt mee met Bussemaker

Zwolle – Veertien Windesheimstudenten gaan de komende vier maanden in opdracht van het ministerie van OCW plannen ontwikkelen voor het verbeteren van de doorstroom van mbo naar hbo.

Eind november deed minister Bussemaker een oproep aan mbo- en hbo-studenten om mee te doen aan het eerste OCW Studentlab. Hieraan gaven in totaal zo’n 400 studenten gehoor. Van januari tot en met april gaan zij in groepjes aan de slag om te komen tot concrete plannen voor betere voorlichting, voorbereiding, begeleiding en meer studiesucces van mbo-gediplomeerden die doorstromen naar het hbo. Het ministerie heeft 11 miljoen euro beschikbaar om de beste plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Windesheim heeft het verbeteren van de overstap van mbo naar hbo tot een van zijn speerpunten benoemd en is blij dat studenten met vraagstuk aan de slag gaan. ‘Ook in Zwolle zien we terug dat veel mbo’ers moeite hebben met de overstap’, zegt collegevoorzitter Henk Hagoort. ‘Liefst 40% valt in het eerste jaar uit. Wie beter dan de studenten die eerder al de overstap gemaakt hebben, kunnen ons helpen om hier iets aan te doen?’

Een van de studenten die meedoet aan het OCW Studentlab, is Marlijn Vlaskamp. Na de mbo-opleiding Fashion & Management bij Deltion, volgde zij de opleiding Voeding & Diëtetiek bij de Hanzehogeschool in Groningen. ‘De stap van het mbo naar het hbo was toen flink wennen’, zegt Vlaskamp. ‘Dit kwam deels doordat de opleidingen niet bij elkaar aansloten, maar ook doordat het onderwijs op het hbo erg anders is dan op het mbo.’ Vlaskamp haalde de propedeuse, maar stopte uiteindelijk toch. Inmiddels zit ze in het eerste jaar van de opleiding Pedagogiek bij Windesheim. ‘Doordat ik al twee jaar gestudeerd heb op het hbo, merk ik dat ik beter weet wat er van mij verwacht wordt. Dit gevoel moet een mbo-student natuurlijk direct al hebben en daarom denk ik graag mee om hier iets aan te doen.’

Artikel delen: