Project Kracht on tour succesvol

Zwolle – Van de 65 vrouwen die zich de afgelopen twee jaar aanmelden voor Kracht on tour (een project om vrouwen financieel onafhankelijk te laten worden) zijn er 31 gestart met een opleiding en hebben 39 een betaalde baan gevonden. De overige deelneemsters oriënteerden zich op een eigen bedrijf of zijn begonnen met een werkervaringsplaats. Het college van burgemeester en wethouders zet de succesvolle activiteiten van Kracht on tour in 2017 door.

Kracht on tour is een initiatief van minister Bussemaker om het thema économische zelfstandigheid van vrouwen op de landelijke agenda te zetten. Uit onderzoek bleek dat ongeveer de helft van de Nederlandse vrouwen financieel gezien niet op eigen benen kan staan. Daarnaast verdienen ze gemiddeld 70 procent minder dan het netto minimum loon (900 euro per maand). Met Kracht on tour worden ze gestimuleerd om hun finaniele zelfstandigheid te vergroten en een sterkere positie in de maatschappij in te nemen. Met een persoonlijk aanpak, passend bij de deelneemster worden ze begeleidt naar werk, een opleiding of een werkplek om ervaring op te doen.

De aanpak in de regio Zwolle is succesvol gebleken. De vrouwen die meededen zaten in de bijstand, hadden een andere uitkering of waren niet-uiterkeringsgerechtigd. Tien bedrijven en onderwijsinstellingen wilden meewerken aan dit project door de deelnemers te helpen bij het vormen van een coachingsnetwerk, het investeren in scholing, vrouwen en bedrijven bewustmaken van het belang van economische onafhankelijkheid, krachtenbundeling binnen vrouwenorganisaties, begeleiding van alleenstaande moeders en het stimuleren van vrouwen naar technische functies.

Uit de evaluatie komt naar voren dat effect groter is dan alleen het bieden van een opleiding of een baan. Doordat deze vrouwen zich bewuster zijn geworden van hun kracht en valkuilen dat ook een positief effect heeft op de rest van het gezin. In een aantal gevallen heeft Kracht on tour er mede voor gezorgd dat de vrouwen uit een situatie van huiselijk geweld zijn gekomen. Daarnaast waarderen de deelneemsters de gezamenlijke bijeenkomsten: ze leren van elkaar en hoeven niet alles alleen uit te zoeken. Ook wordt het netwerk van de vrouwen groter door de contacten met en in de deelnemende bedrijven, daarmee vergroten ze hun kansen. Tot slot zien de deelneemsters het maatwerk als grootste succesfactor. Door goed inzicht in zichzelf te krijgen wordt de motivatie groter en daarmee ook de kans vergroot dat ze werk of een opleiding vinden die op het lijf geschreven is.

Artikel delen:

Reageer