Belanghebbendenraad Kranenburg zoekt leden

Zwolle – Draagt u begraafplaats Kranenburg een warm hart toe? Dan zijn we op zoek naar u. Komt u de belanghebbendenraad versterken? Er is plek voor nieuwe leden. Affiniteit met social media is geen voorwaarde, maar wel een pre. De belanghebbendenraad is actief sinds 2006. De belanghebbendenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van rechthebbenden van een (urnen)graf, urnennis of andere gedenkplek op begraafplaats Kranenburg.

aulaalternatief.jpg 

Daarnaast levert de belanghebbendenraad een bijdrage aan de beleidsvorming over het beheer en onderhoud van het bijzondere cultuurlandschap van de begraafplaats. De raad adviseert de gemeente over cultuuruitingen en gedenktekens op de begraafplaats en fungeert als klankbord voor de gemeente om beleid te toetsen.

Het lidmaatschap is een vrijwilligersfunctie. Leden worden op voordracht van de belanghebbendenraad benoemd door het college van B en W. Als lid hoeft u niet letterlijk rechthebbende te zijn van de begraafplaats.

Begraafplaats Kranenburg is een voormalig landgoed dat sinds 1933 in gebruik is als gemeentelijke begraafplaats. Door de landschappelijke aanleg en mooie ligging is het een prachtige rustplaats. In de loop der jaren zijn verschillende uitbreidingen gerealiseerd.

Heeft u belangstelling? U kunt voor 1 februari uw motivatiebrief mailen aan bhrkranenburg@zwolle.nl

Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de voorzitter, Sytze de Boer, 038-4546229.

Artikel delen:

Reageer