Uitvoering ZwolleFonds van start

Zwolle – De werkgroep ZwolleFonds heeft in de afgelopen weken hard gewerkt om het ZwolleFonds vanaf januari 2017 van start te kunnen laten gaan. Op 27 december zal de Stichting ZwolleFonds formeel bij de notaris worden opgericht. Een interim-bestuur van ondernemers uit de binnenstad zal voorlopig de kar gaan trekken.

Met de gemeente Zwolle zijn positieve vervolggesprekken gevoerd over de samenwerking tussen ZwolleFonds en de gemeente. Vanuit de gemeente wordt bekeken hoe het ZwolleFonds verder extra financieel ondersteund kan worden, om zo als ondernemers en gemeente samen te werken aan een economisch vitale en aantrekkelijke binnenstad. Begin volgend jaar worden hierover concrete afspraken gemaakt.

Daarnaast is de praktische werkorganisatie van het ZwolleFonds volop in wording: er hebben zich verschillende ondernemers aangemeld om in de diverse werkgroepen van het ZwolleFonds mee te doen. De werkgroep hoopt dat zich nog meer ondernemers aanmelden en nodigt daarom ondernemers nogmaals van harte uit hun interesse kenbaar te maken voor deelname aan het definitieve bestuur van de stichting of de werkgroepen.

Op de website www.zwollefonds.nl/het-fonds  is meer informatie te vinden over het profiel van de bestuursleden en van het profiel van de onafhankelijke voorzitter die nog wordt gezocht.

Het streven is om zo snel mogelijk een onafhankelijk voorzitter te benoemen om uiteindelijk eind januari het bestuur en de werkgroepen zo compleet mogelijk te hebben ingevuld. Kort daarna zal een bijeenkomst voor de betrokken ondernemers worden georganiseerd, waarin uitleg zal worden gegeven over de werkwijze van het bestuur en de werkgroepen en hoe de plannen voor het ZwolleFonds samen uitgewerkt gaan worden. Met als motto: als samen werken, samenwerken wordt!

 

Artikel delen:

Reageer