Debat over passend onderwijs en jeugdhulp

Zwolle – Maandag 9 januari 2017 gaat de Zwolse raad in debat over de Ontwikkelagenda voor passend onderwijs en jeugdhulp. De gemeenteraad hoort graag vooraf van betrokkenen/professionals wat zij van het voorstel vinden.

Uitgangspunt voor de ontwikkelagenda is dat passend onderwijs en jeugdhulp met elkaar samenhangen en elkaar kunnen versterken. Zo zijn er leerlingen die tegelijkertijd ondersteuning krijgen vanuit passend onderwijs en jeugdhulp. De ontwikkelagenda is samen met het Besturenoverleg Lokaal Onderwijs Zwolle (BLOZ) opgesteld.

De bedoeling is ondersteuning in passend onderwijs en jeugdhulp zo in te richten dat jeugdigen in Zwolle zoveel mogelijk in een gewone omgeving (gezin en school) kunnen werken aan hun ontwikkeling, meedoen en welbevinden, waarbij een ononderbroken schoolloopbaan van groot belang is. Met het voorstel wordt beoogd om samen met onderwijs en jeugdhulp nieuwe werkpraktijken te ontwikkelen die zijn gericht op betere ondersteuning voor jeugdigen. Dit moet tevens bijdragen aan het opvangen van de bezuinigen vanuit het Rijk.

Op 2 november 2015 heeft een rondetafelgesprek over speciaal onderwijs/passend onderwijs plaatsgevonden, in het bijzonder over de school voor speciaal onderwijs De Ambelt. De raad heeft toen besloten om op een later moment, zodra de ontwikkelagenda passend onderwijs beschikbaar zou zijn, te debatteren over de gevolgen van de wet Passend Onderwijs voor gemeentelijk beleid en de situatie rondom De Ambelt. De debatvraag die toen is geformuleerd luidt: Hoe kunnen we als gemeente in samenwerking met ouders, onderwijs en jeugdzorg, zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen in onze stad, ook voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben?

De raad hoort graag van ouders, professionals uit het onderwijs en de jeugdzorg wat zij van het voorstel dat nu tot stand is gekomen vinden. Betrokkenen die de raad willen laten weten wat ze van het voorstel over passend onderwijs en jeugdhulp vinden, kunnen hun reactie sturen naar raadsgriffie@zwolle.nl. De griffie zorgt er dan voor dat de reacties doorgestuurd worden naar alle fracties. Inspreken kan ook. Voorafgaand aan het debat op 9 januari 2017 kunnen betrokkenen aan het begin van de vergadering in maximaal vijf minuten de Zwolse fracties toespreken. Aanmelden hiervoor kan via de raadgriffie t. (038) 498 21 81of raadsgriffie@zwolle.nl.

Op www.zwolle.nl/gemeenteraad  is het voorstel Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp te bekijken.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. is het reageren ook uitgerust voor meertalige invoer? Bijvoorbeeld een noorse expat die graag in het engels informatie aangeeft of vraagt?


    ⚠️ Meld

Reageer