Actie IkPas: Maand zonder alcohol

Zwolle – Actie IkPas leert mensen bewuster met alcohol omgaan. Het lectoraat Verslaving van Windesheim concludeert na een grondige evaluatie van IkPas 2016 dat deelnemers ook geruime tijd na de actie bewuster omgaan met alcohol.

Lector Rob Bovens van Windesheim, mede-initiatiefnemer van de actie IkPas, de actie waarbij deelnemers gezamenlijk een periode van dertig of veertig dagen geen alcohol drinken, doet al jaren onderzoek naar de effecten van alcoholvrije periodes. Gewaardeerde effecten zijn dat mensen beter slapen, zich fitter voelen en in gewicht afvallen. Na analyse van de resultaten van IkPas 2016 concludeert Bovens dat deelnemers ook geruime tijd na de actie anders omgaan met alcohol.

Normen Gezondheidsraad
Na afloop van IkPas 2016 bleek dat onder de deelnemers meer mensen zijn die een drinkgedrag ontwikkelen dat overeenkomt met de normering die de Gezondheidsraad stelt. Grofweg komt deze richtlijn neer op de aanbeveling om gemiddeld niet meer dan één alcoholhoudende consumptie per dag te drinken met inachtneming van af en toe een alcoholvrije dag. Bovens: ‘Zes maanden na de actie zien we dat het aantal overmatige drinkers is gehalveerd, dat meer mensen volgens de norm van de Gezondheidsraad drinken en dat een klein aantal deelnemers zelfs helemaal is gestopt met het drinken van alcohol, ook al roept de actie daar niet toe op. Dat betekent dat de methode IkPas helpt om het drinkgedrag van mensen te veranderen en te verbeteren. Mensen die meedoen leren en ervaren hoe ze bewuster kunnen omgaan met alcohol.’

Motivatie
Volgens de lector Verslaving doet ongeveer driekwart van de mensen mee omdat ze graag structureel minder alcohol willen drinken. Ongeveer een kwart doet mee uit andere motieven zoals een behoefte aan een detoxperiode, uit sociale overwegingen of vanuit nieuwsgierigheid naar de effecten op de kwaliteit van de slaap of op het gewicht. Bovens: ‘Ook bij de groep die niet meedoet vanuit de intentie om minder te willen drinken, heeft IkPas effect en drinken mensen na de actie structureel enkele glazen minder per week.’

Onderzoek
Het onderzoek naar de effecten van IkPas bestaat uit het analyseren van online vragenlijsten die deelnemers op drie meetmomenten invulden: vooraf, zes weken en zes maanden na IkPas. Zes maanden na IkPas dronken de deelnemers in totaal 31,5 % minder glazen alcohol dan voor de actie. Niet alleen de weekconsumptie veranderde maar ook de drinkfrequentie veranderde, concluderen de onderzoekers van het lectoraat. Bovens: ‘De doelstelling van IkPas is niet om mensen te laten stoppen met het drinken van alcohol maar om mensen bewust te maken van de rol die alcohol in hun leven speelt. Meer dan 70% van de deelnemers zegt sinds de actie bewuster te drinken. Dat betekent dat je met IkPas je drinkgewoonten kunt doorbreken en dat is een groot succes. Dat uit zich in het hoge rapportcijfer acht van de deelnemers.’

Nieuwe ronde: IkPas 2017
Ook in 2017, op 1 maart start weer een nieuwe IkPas-actie vanuit gemeenten, GGD’s, Verslavingszorg en een groeiend aantal bedrijven. Meer informatie hierover is te vinden op www.ikpas.nl, waar deelnemers zich ook kunnen aanmelden.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Prima initiatief maar het zal wel weer slecht aflopen. Mijn neef heeft bij hem op de zaak veel alcoholisten rondlopen en die hebben allerlei hardnekkige methodes om dit soort maatregelen te ontlopen. Dit doen ze door bijvoorbeeld DRANK te verstoppen in allerlei gekke plekken zoals een gangkast, meterkast of in een kleine flacon om hun nek.


    ⚠️ Meld

Reageer