Corporaties en gemeente maken huren betaalbaar

Zwolle – 130 Huurders van de Zwolse corporaties hebben een huurverlaging aangevraagd, voor 117 huishoudens is deze inmiddels ook doorgevoerd. De huurverlaging werd aangevraagd na ontvangst van een brief die de woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ in oktober naar 525 geselecteerde huurders stuurden. In deze brief kregen zij bericht dat zij mogelijk in aanmerking komen voor huurverlaging of voor een verhuizing naar een goedkopere huurwoning. Het gaat om huurders die in een te dure woning wonen in verhouding tot hun inkomen.

Voor 2015 kon het voorkomen dat huurders een te dure woning kregen toegewezen. Daardoor zijn er huurders die in een huurwoning wonen die met hun inkomen eigenlijk voor hen te duur is. Van de 525 geselecteerde huurders hebben zo’n 250 huurders bericht ontvangen dat zij mogelijk in aanmerking komen voor huurverlaging. De drie Zwolse corporaties investeren in het verlagen van de huur, zodat deze huurders nu alsnog de mogelijkheid krijgen om betaalbaar te huren.

Verhuizing naar goedkopere woning
Als de huurder in een woning woont die niet in aanmerking komt voor huurverlaging, dan krijgt de huurder de mogelijkheid om binnen een jaar naar een goedkopere huurwoning te verhuizen. Dat gebeurt door de inschrijfduur bij de Woningzoeker voor deze mensen op te hogen. Zo kunnen zij sneller een woning vinden die past hun inkomen. Zij kunnen daarnaast een tegemoetkoming in de verhuiskosten aanvragen bij het Noodfonds Zwolle e.o. Zij bekostigen in opdracht van de gemeente Zwolle deze tegemoetkoming.

Van de 275 Zwolse huishoudens die het aanbod kregen om naar een goedkopere huurwoning te verhuizen, hebben 16 huurders een verhuizing aangevraagd. Hiervan zijn inmiddels 12 aanvragen goedgekeurd en hebben de corporaties nog 3 aanvragen in behandeling.

Bij de meeste mensen die geen gebruik hebben gemaakt van de geboden mogelijkheid, was het inkomen inmiddels gestegen.

Woonlastenfonds en betaalbaarheid
De drie Zwolse corporaties (deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ) en de gemeente Zwolle werken samen aan het betaalbaar houden van wonen en woningen. Daarvoor is de betaalbaarheidsagenda met 10 punten opgesteld. Het woonlastenfonds is één van deze punten.

Artikel delen:

Reageer