Werkervaringsproject krijgt vervolg

Zwolle – Windesheim geeft een vervolg aan het project waarin vijftien hoogopgeleide vluchtelingen werkervaring hebben opgedaan binnen de hogeschool. In februari start een nieuwe groep deelnemers, zowel binnen als buiten de hogeschool.

‘Met dit project willen we een bijdrage leveren aan een goede integratie van statushouders in de samenleving én op de arbeidsmarkt’, zegt projectleider Francien Lange. De vijftien deelnemers zijn afkomstig uit AZC Azelo en de meeste van hen hebben het traject tot en met december kunnen afronden. Ze hebben de afgelopen periode werkervaring opgedaan bij diverse opleidingen en afdelingen van de hogeschool. Twee deelnemers hebben ook bij een organisatie buiten de hogeschool gewerkt. Een drietal deelnemers kon niet verder met het traject vanwege taal- en privéproblemen of omdat ze vanuit het AZC verhuist zijn naar elders in het land. Op woensdag 25 januari wordt het traject met een feestelijke bijeenkomst afgesloten.

In februari start een nieuwe groep deelnemers; voor hen worden momenteel werkervaringsplekken gezocht, binnen én buiten de hogeschool. De eerste tranche heeft diverse inzichten opgeleverd wat heeft geleid tot aanpassingen. Lange: ‘Een zekere beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk om een zinvolle werkplek te kunnen aanbieden. Om die reden is er voor gekozen de nieuwe instroom van deelnemers te betrekken uit het zogenaamde NT2-programma van Windesheim, waar ze Nederlandse lessen volgen. Om te kunnen aansluiten bij opleiding en ervaring worden er nu ook werkervaringsplekken gezocht buiten de hogeschool. Verder wordt er samenwerking gezocht met andere partijen om overlap te voorkomen.’

Windesheim vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijk issue. Niet alleen de deelnemende vluchtelingen leren van dit traject. Ook medewerkers en studenten krijgen meer zicht op de problematiek van vluchtelingen door gesprekken en gastlessen. ‘Het is een wederzijds leren van elkaar’, aldus projectleider Francien Lange.

Artikel delen:

Reageer