Bever aangetroffen op verkeerde plek

Zwolle – In de oever van een kolk langs de IJsseldijk bij Zwolle-Zuid heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een beverhol aangetroffen. Dit zogeheten ‘oeverhol’ is de tweede bekende vestingplek dichtbij de dijk in korte tijd. De ingang ligt nog op veilige afstand op ongeveer acht meter van de dijk. De bever heeft hier een nestkom met een gang van één meter de oever ingegraven. Momenteel vormt deze locatie nog geen probleem, maar houdt het waterschap de situatie scherp in de gaten.

knaagsporen1.jpg 

Twee weken geleden ontdekte het waterschap ook een beverhol in de buurt van de dijk bij Harculo. Deze locatie lag dichterbij de dijk. Samen met beverdeskundigen van Landschap Overijssel bekeek het waterschap welke acties nodig waren om hier de graafschade te herstellen en de bevers bij de dijk weg te houden. Na te hebben vastgesteld dat de bever hier niet meer aanwezig was, is het hol gedicht.

knaagsporen2.jpg

"Bevers zijn welkom, maar niet in onze dijken"
"Als waterschap hebben we de taak te zorgen voor sterke dijken. Door gegraaf van dieren, zoals muskusratten, honden, konijnen en bevers in die dijken, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Nu het water op de IJssel laag staat en we goed bij de locaties kunnen, willen we graag zo snel mogelijk actie ondernemen als dat nodig is", licht waterschapsbestuurder Hans de Jong toe.
Aangezien de bever een beschermde diersoort is, moet daarvoor toestemming van de provincie Overijssel worden gevraagd in de vorm van een ontheffing op de Natuurbeschermingswet.
"Uiteraard werken we met de nodige zorg en aandacht voor de bever. Daarom trekken we samen op met Landschap Overijssel. Bevers zijn van harte welkom in het prachtige IJsselgebied, maar niet in onze dijken. Ze komen nu wel erg dichtbij."

"Goed nieuws heeft ook keerzijde"
"We hebben te maken met een nieuwe speler in het veld. De succesvolle terugkeer van de bever is goed nieuws. Het wijst op herstel van de biodiversiteit", vertelt De Jong. "Al brengt het ook een dilemma met zich mee. Voor de waterveiligheid kan het een keerzijde hebben. Met hun gegraaf beschadigen en verzwakken bevers de dijken. Dat willen we ten alle tijde voorkomen. Veilige dijken staan voorop."

Om die reden worden schades hersteld en zoekt het waterschap naar ‘bevervriendelijke’ oplossingen. Zo is er als compensatie van verloren gebied ter hoogte van spoorbrug De Hanzeboog een nieuw beverbos aangelegd. Hier zijn wilgen geplant, waterpartijen met steile oevers gegraven en een zogeheten hoogwatervluchtplaats aangelegd. De Jong: "Een ideaal leefgebied dat gezien de knaagsporen zeer gewaardeerd wordt."

Op plaatsen met een verhoogd risico op ‘beverschade’ denkt WDODelta eraan gaas of steenbekleding aan te brengen of oevers te verflauwen. Op deze manier worden die locaties ‘beverproof’. Ook worden voedselbronnen en beschutting verwijdert om de dieren bij de dijk weg te houden. "Zo kunnen ze ergens anders een plek zoeken waar ze geen schade aanrichten", aldus De Jong.

Oeverhol: tijdelijk onderkomen
De aangetroffen holen zijn zogeheten ‘oeverholen’. Dit zijn geen permanente woonplaatsen, maar plekken waar bevers tijdelijk schuilen of rusten. Voordat er überhaupt herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, controleren beverdeskundigen of de bever nog gebruikt maakt van zijn tijdelijke onderkomen.

 

Artikel delen:
Reacties 18
 1. Uh, lezende

  ‘ De bever heeft hier een nestkom met een gang van één meter de oever ingegraven’

  Dat is denk ik wel een gevalletje wat ‘de Bever’ niet moet doen.

  Beef je overigens bij zulke berichten van
  ons ‘zeer gewaardeerde waterschap’ ?



  ⚠️ Meld

 2. Je kunt wel zeggen dat de bever dat niet moet doen, maar hij doet het toch wel. Je kunt je afvragen of het bouwen van een dijk waar een klein knaagdiertje in luttele tijd korte metten mee maakt een verantwoorde actie is. Beetje als het doorzagen van een tak terwijl er bovenop zit.


  ⚠️ Meld

 3. Maak je maar geen zorgen over bevers op die plek, er liepen van de week al weer jachthonden los daar in het gebeid…o.a. ierse setters …etc.. Honden horen daar aan de lijn…Maar niemand die er controleert helaas…wordt weer leuk voor de browedende vogels straks..>:(


  ⚠️ Meld

 4. Goed gezien, ik ben daar ff wezen wandelen met de speurneuzen;)

  ’t waterschap, ze sturen berichtjes uit,
  doen geheel eigentijds aan ‘leuk worden gevonden’.

  Prima, ’t kan dus vooral doen. Ik misgun die luitjes de pegels
  echt niet. Maar als ik Trump zou zijn in Nederland, zou ik
  heeeel snel klaar zijn met dat geldverslindende gerommel.



  ⚠️ Meld

 5. bevers zijn geen natuurlijke bewoners in Nederland en ik vind dat de aantallen kunstmatig moeten worden gehandhaafd, net als de muskusratten


  ⚠️ Meld

 6. De bever is van oudsher wel een bewoner van Nederland en na herkolonisatie elders op een natuurlijke manier weer in de IJsseldelta gekomen.



  ⚠️ Meld

 7. Ik denk ook dat de Bever van oudsher een bewoner is van
  Nederland. ’t is immers nog maar relatief kort geleden
  dat Nederland min of meer een groot moeras was,
  met hier en daar wat droog land. Uitstekende biotoop voor Bevers.

  Maarja, wat nu te doen met het Bevertje.

  Kan je een vlinder in de Winter in leven houden?



  ⚠️ Meld

 8. Je kunt een wapenwedloop aangaan met de bever. Proberen ze allemaal dood te slaan of een dijk te bouwen die bevers niet stuk kunnen maken. Je zult zien dat mettertijd de bever danwel andere elementen van flora en fauna zich aanpassen om dit tegen te gaan. Zulks is slechts de eeuwige aanpassingsdrang van het leven. In de wetenschap wordt dat wel de Red Queen genoemd, met een knipoog naar personage uit Alice in Wonderland waar de Koningin aan Alice opdraagt heel hard te rennen om zichzelf bij te kunnen houden. Je kunt je ook onderschikt maken aan deze tendens en misschien geen huizen bouwen in een gebied welke onder water kan lopen. Ik garandeer je dat een dier dit nooit zou doen: een onderkomen zoeken in een plek waar je verdrinken kunt. Of je doet dit zo dat je voorzorgsmaatregelen neemt tegen het onvermijdelijke. Die ouderwetse terpen waren zo beroerd nog niet!


  ⚠️ Meld

 9. Klopt helemaal Robbie. En die zijn weer onder te verdelen in een aantal soorten:

  De Mark Rutte-bever: met zulke voortanden gaat elke dam aan gort. Knaagt vooral aan de inkomens van sociale minima.

  De Ton Elias-bever: verplettert met zijn gewicht elke dam van de sociale zekerheid.

  De Edith Schippers-bever: verjaagt alle arme bevers met tandproblemen de grens over

  De Hans Wiegel-bever: valt niet te verdelgen, blijft maar terugkomen

  De Fred Teeven-bever: sluit dealtjes met criminele otters die in bamboe handelen.

  Etc.

  Wat een waardeloos land leven we toch. Ik hoop toch zo van harte dat al die bevers alles kapot knagen.



  ⚠️ Meld

Reageer