Kesrtens doet suggesties op in Zwolle

Zwolle – Op uitnodiging van PvdA Zwolle en PvdA Zwartewaterland heeft Tweede Kamerlid John Kerstens van deze partij een werkbezoek gebracht aan lifestylewinkel geWOON! in Kampen en speciaal onderwijscentrum de Twijn in Zwolle. De bedoeling was Kerstens te laten zien welke resultaten er op beide locaties worden geboekt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkplek te helpen.

De uitnodiging was een direct gevolg van een bezoek dat Greet Generaal namens de PvdA Zwartewaterland bracht aan de Tweede Kamer. "Mijn betrokkenheid komt voort uit het feit dat ik er niet mee kan leven dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak heel hun leven een erg matig inkomen hebben", licht Generaal haar actie toe. "Ook vind ik dat er in het kader van pensioenopbouw voor deze groep mensen nog heel wat verbeterd kan worden. Belangrijk daarbij is dat alle betrokken partijen bij elkaar gebracht worden zodat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat om dat wat beter kan in het kader van de nieuwe participatiewet ook gezamenlijk op te lossen. Daarbij moet je denken aan gemeenten, UWV, scholen en werkgevers."

Greet Generaal vond in Anneke Speelman van de PvdA afdeling in Zwolle een persoon met dezelfde instelling. Zij besloten John Kerstens uit te nodigen om bij de projecten in Kampen en Zwolle ook te laten zien dat het anders kan als werkgevers niet alleen op winst gefocust zijn, maar ook op idealen. Bij geWOON! in Kampen werd John Kerstens rondgeleid door Nathasja van Dijk. geWOON! is een lifestyle winkel in het centrum van de stad. In de winkel zijn ingekochte en ambachtelijke producten te vinden, gemaakt door lokale ondernemers en door mensen met een beperking. Bij geWOON vinden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek, waar zij kunnen doorgroeien naar regulier werk. Van Dijk kon Kerstens melden dat dit resultaat heeft, want recentelijk nog werd afscheid genomen van twee deelnemers die een reguliere baan hebben gevonden. Kerstens: "Werk is zoveel meer dan het loonstrookje. Het is mooi als mensen via dagbesteding kunnen doorgroeien naar een reguliere baan." Ook vond hij de samenwerking met lokale bedrijven en enorm pluspunt. Het werkbezoek van Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) werd voortgezet met een bezoek aan De Twijn in Zwolle. De Twijn is een onderwijscentrum voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of een (ernstig) meervoudige beperking en langdurige zieke kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ruim 500 kinderen uit 35 gemeenten nemen deel aan het onderwijsprogramma, maar worden ook voorbereid aan deelname aan het maatschappelijk verkeer. John Kerstens en PvdA Zwolle en PvdA Zwartewaterland waren onder de indruk van de mogelijkheden en werkwijze van deze school om leerlingen toe te rusten naar vervolgonderwijs, werk en dagbesteding.  Het werkbezoek staat met name in het licht van het bespreken van de praktische gevolgen van de decentralisatie voor het speciaal onderwijs. Er werd gesproken met directie en medewerkers over de gevolgen van de decentralisatie voor het speciaal onderwijs. Talloze suggesties werden gedaan om het beleid bij te stellen. Men vroeg om enige bijsturing vanuit de rijksoverheid. Men dacht concreet aan onderwerpen als: het geven van eenduidige kaders aan gemeenten met betrekking tot uitvoering, het bevorderen van meer onderlinge samenwerking tussen het speciaal onderwijs en het reguliere onderwijs, en het verankeren van gelden voor kinderen die in aanmerking komen voor passend onderwijs. Ook werd gepleit voor het creëren van meer geschikte banen voor de doelgroep. Daarnaast vroeg De Twijn aandacht voor het treffen van maatregelen om het huidige hiaat in regelgeving voor stagevergoedingen voor kinderen tussen 16 en 18 jaar op te lossen en werden suggesties gedaan over een mogelijke rol van het onderwijs om als jobcoach op te treden. Sommige suggesties waren zo concreet dat John Kerstens de toezegging deed hiermee direct aan de slag te gaan. Verder benadrukte hij ook de verantwoordelijkheid van gemeenten om zorg te dragen voor ‘beschut werk’.

Artikel delen:

Reageer