Informatieavond pleegzorg in Zwolle

Zwolle – Maandag 6 maart houdt Trias een informatieavond over pleegzorg aan de Herfterlaan 33 in Zwolle. Aanvang 19.30 uur, aanmelden kan via voorpleegouders@trias-groep.nl. Tijdens de informatieavond krijgen belangstellenden vrijblijvend informatie over de mogelijkheden van pleegzorg, de screening en het voorbereidingstraject. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan ervaren pleegouders en pleegzorgbegeleiders van Trias. 

poster_paardenstaart_twitter.png

Nieuwe pleeggezinnen blijven hard nodig. Ook in Zwolle!
Kinderen hebben recht om op te groeien in een gezin. Kan dat (tijdelijk) niet in het eigen gezin dan biedt pleegzorg een goed alternatief. In Zwolle werkt Trias samen met zo’n 130 pleeggezinnen. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruikmaakt van pleegzorg verdubbeld. De vraag naar pleegzorg is groter dan het aanbod aan beschikbare pleeggezinnen. Ook sluit het aanbod van pleeggezinnen niet altijd aan op de vraag van de kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard nodig om zorgvuldig te kunnen matchen. Ook in Zwolle! 

Iedereen kan pleegouder worden
In principe kan iedereen vanaf 21 jaar pleegouder worden. Voor de gezinssamenstelling gelden geen voorwaarden. Mensen kunnen gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben en ook culturele achtergrond maakt geen verschil. Het belangrijkste is dat een kind structuur, warmte en veiligheid wordt geboden. Je moet in staat zijn om de zorg te bieden die een kind nodig heeft.

Over Trias
Trias biedt ondersteuning bij opvoeden en opgroeien in brede zin. Met: hulp-aan-huis, spoedhulp, crisisopvang, 24-uurszorg, pleegzorg, begeleiding/behandeling rondom (vecht)scheiding en meer. Trias is met 340 praktijkgerichte professionals en ruim 450 pleeggezinnen actief in stad Zwolle, Noordwest Overijssel, Vechtdal, Salland en Twente. www.trias-groep.nl

Artikel delen:

Reageer