CU op zoek naar sociaal ondernemerschap

Zwolle – De ChristenUnie Overijssel is op zoek naar mooie voorbeelden van sociaal ondernemerschap in Overijssel. De provinciale fractie van de ChristenUnie organiseert daarom woensdag 15 februari een tour door de provincie. ‘We starten bij De Makelij in Dedemsvaart. Dat is een voorbeeld van een mooi sociaal initiatief, aldus fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie. Daarna gaat de fractie op zoek in Genemuiden bij het bedrijf Gedie. De tour wordt afgerond in Zwolle bij Binthout.

De provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Overijssel is op zoek naar goede vormen van sociaal ondernemerschap in Overijssel. De partij heeft grote waardering voor deze vorm van ondernemen, waarbij vaak kwetsbare groepen en mensen op de arbeidsmarkt perspectief wordt geboden. Daarom houdt de ChristenUnie een tour langs zulke maatschappelijke ondernemingen. Sociale firma’s moeten met een kwetsbaar personeelsbestand een hoogwaardig product organiseren op basis van een marktconforme kwaliteit. "De sociale ondernemingen dragen bij aan een inclusieve economie, waarbij mensen met een arbeidsbeperking ook een kans wordt geboden.", aldus Jan Westert. ‘Hij wil dat sociaal ondernemerschap een zelfstandige lijn binnen het MKB-beleid van Overijssel wordt." De ChristenUnie wil weten wat de ondernemers van deze ondernemingen drijft. Ook vindt de fractie het van belang om erachter te komen tegen welke belemmeringen en barrières in regelgeving zij aanlopen. In het coalitieakkoord van de provincie ‘Overijssel werkt’ wordt Overijssel als een ondernemers vriendelijke provincie beschreven. De ChristenUnie steunt die lijn van harte, maar vindt dat de lijn van de sociale onderneming daarbij niet uit het oog mag worden verloren. Juist langs deze lijn zijn er mogelijkheden om kwetsbare mensen een nieuwe kans op de arbeidsmarkt en participatie te geven. Sociale ondernemingen moeten als een normale vorm van ondernemerschap worden beschouwd. Op 15 februari begint de ChristenUnie Overijssel met een aantal werkbezoeken over sociaal ondernemerschap. De fractie wil ook daarna met deze groep ondernemers in gesprek blijven en contact komen.

Artikel delen:

Reageer