Cluster GGZ Zwolle zoekt secretaris

Zwolle – Het Cluster GGZ is een collectieve belangenbehartiger voor alle cliënten en direct betrokkenen van de GGZ. Het Cluster signaleert wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan – of moet – en adviseert daarover aan de Participatieraad. Het Cluster bespreekt wat nieuwe (gemeentelijke) regelgeving voor cliënten GGZ betekent.

Het Cluster is op zoek naar een secretaris. De secretaris die we zoeken voert, in samenwerking met de voorzitter, werkzaamheden op secretarieel en beleidsmatig gebied uit. Hij / zij doet dit op zodanige wijze dat het Cluster GGZ en de vertegenwoordiger van de Participatieraad Zwolle, binnen de gestelde kaders, optimaal worden ondersteund.

Wie wij zoeken

-U zorgt voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van de vergaderingen- U verzorgt de inkomende en uitgaande correspondentie van het Cluster GGZ
– U zorgt voor een adequate informatievoorziening tussen voorzitter en leden
– U houdt de actuele ontwikkelingen op het terrein van de GGZ bij en brengt deze onder de aandacht van de leden van het cluster GGZ
– U verzamelt relevante informatie voor de ontwikkeling van het Cluster GGZ en distribueert deze
– U verzorgt alle verdere secretariële taken

Vragen en reageren

Wilt u nadere informatie over de functie neemt u dan contact op met de heer C. van Tongeren (ondersteuner Cluster GGZ, tel. 06-10002232) of via het mailadres ggzcluster@gmail.com.

 

Heeft u belangstelling om secretaris te worden van het Cluster GGZ? Stuurt u dan uiterlijk 25 februari 2017 uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar ggzcluster@gmail.com. In uw sollicitatiebrief lezen we graag waarom u secretaris wilt worden en wat uw relevante ervaring is op dit terrein.

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 maart.

 

Artikel delen: