Vragen over vergunning speelautomatenhal

D66 Zwolle heeft vragen over een brief van WK Speelautomaten inzake de exploitatie van een speelautomatenhal. De partij wil de kwestie graag in de commissie Bestuur besproken hebben.

Het speelautomatenbedrijf en andere bedrijven hebben de gemeente Zwolle in het verre en recente verleden hierover benaderd, zegt D66. De vergunning van de huidige exploitant, nog verstrekt op basis van de oude verordening op de speelautomatenhallen, loopt op 31 december 2007 af. Op grond van de huidige verordening moet de nieuwe vergunning volgens een openbare procedure door de burgemeester worden gegund. D66: “In de commissie Bestuur 10 december 2007 willen wij van de burgemeester vernemen hoe hij zich dit voorstelt en welke risico´s de gemeente Zwolle daarbij loopt.”

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Na het referendum van maart 2005 heeft de Raad in september 2005 een nieuwe verordening op de speelautomatenhallen vastgesteld. Hiermee is het gebied waarin de enige in Zwolle toegestane speelautomatenhal zich mag bevinden uitgebreid van de binnenstad (huidige hal van Flash aan de Melkmarkt) met Oosterenk (w.o. FC Zwolle Stadion).

  In de verordening is nadrukkelijk niet opgekomen een specifieke locatie voor de hal en een specifieke exploitant. In de toelichting op de verordening is aangegeven, dat dit niet is toegestaan omdat de verordening daardoor ongeldig wordt (niet verbindend/nietig).

  Door B&W en diverse raadsfracties is echter herhaaldelijk gesproken over exploitatie van de enige toekomstige hal in het FC Zwolle stadion door Flash Casino’s.

  Het verschil tussen de verordening en de beoogde praktijk is door B&W en de raadsfracties als volgt politiek weggeredeneerd:

  Iedereen mag op de nieuwe locatie de hal exploiteren (voorzover wordt voldaan aan in de verordening genoemde objectieve criteria), als betrokkene maar kan garanderen dat tegelijkertijd de bestaande hal aan de Melkmarkt dicht gaat.

  De vegunning voor de bestaande hal is op basis van de vorige verordening verstrekt en loopt 31 december 2007 af.

 2. Vergunning Flash in stadion onzekerHet is nog niet zeker dat Flash Casino’s in het nieuwe FC Zwolle stadion komt. De gemeente heeft de vergunning nog niet aan de hoofdsponsor van de club verleend.

  De gemeente start een procedure, waarbij ook andere partijen aanvragen kunnen indienen. Pas dan wordt bekeken welk bedrijf de vergunning krijgt.

  FC Zwolle voorzitter Ronald van Vliet vindt het een vreemde gang van zaken. ‘In voorgaande besprekingen is altijd over Flash gesproken.’ Van Vliet wacht het af, maar verwacht grote problemen voor de club als Flash de vergunning niet krijgt.

  In de nieuwsuitzending Omroep Zwolle van maandagavond is de reactie van burgemeester Meijer te zien.

Reageer