D66: Geen onnodig gebruik camera’s Hanzeland

Zwolle – Via de media vernam de D66 fractie op 21 februari jl. dat de gemeente een oplossing zoekt voor de parkeerdruk in Hanzeland. De oplossing die wordt voorgesteld is om tijdens een proefperiode van een jaar parkeren langs de weg (Noordzeelaan en Zuiderzeelaan) mogelijk te maken, het zogenaamde ‘langsparkeren’.

Na een jaar wordt de proef geëvalueerd. Claudia van Bruggen laat weten dat het wat D66 betreft prima is dat de parkeerproblemen aangepakt worden, echter zeer verbaasd is de D66-fractie dat er wordt aangekondigd dat de proef plaatsvindt met inzet van cameratoezicht. Claudia van Bruggen wil weten of dit nou echt nodig is en stelt vragen. Cameratoezicht is een inbreuk op de privacy van burgers. Privacy is een grondrecht van iedereen. Wanneer de gemeente camera’s op openbare plaatsen hangt, dan mag dat alleen als andere maatregelen niet voldoende zijn gebleken om de openbare orde te handhaven of om criminaliteit op te sporen. 

Ook mag de gemeente camerabeelden niet langer dan 4 weken bewaren. Wanneer er voor gekozen wordt om camera’s in te zetten in verband met de verkeersveiligheid, dan gelden dezelfde regels. Op cameratoezicht is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing zodra personen herkenbaar in beeld komen. De D66 fractie wil daarom graag weten waarom camera’s worden ingezet tijdens de proefperiode ‘langsparkeren’ in Hanzeland, terwijl het middel niet geschikt is voor onderzoek in de openbare ruimte met het oog op het recht op privacy? Ook wil de fractie weten of er nu al sprake is van een verkeersonveilige situatie en zo ja, welke andere middelen ingezet zijn om de verkeersveiligheid te vergroten? Ook wil D66 weten of het cameratoezicht vooraf gemeld is bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zoals dient te gebeuren) en wat hun bevindingen dan zijn. De vragen worden gesteld op 13 maart tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Hoe meer cameratoezicht daarop, hoe beter.
  Cameratoezicht in de openbare ruimte lijkt me geen extra
  inbreuk op de privacy.

  Ik snap de vermeende ‘parkeerdruk’ overigens niet.
  Ruimte genoeg in de parkeergarage, en ook nogal
  wat braakliggend land.

  Affijn, cameratoezicht prima!
  Zowieso aanleggen lijkt me.  ⚠️ Meld

 2. @Hik: helemaal mee eens

  De WBP is weer zo’n nutteloos, geldverslinnende wet die alleen maar problemen oproept ipv een schijnveiligheid van privacy te garanderen.

  Enigszins off topic, maar wel in het kader van de door D66 geschetste privacy bewaking:
  Bedrijven worden nu verplicht om in privacy statements vast te leggen hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Tevens moeten ze aangeven of er gegevens gedeeld worden en met wie. De klanten krijgen bij aanmelding de vraag of ze akkoord gaan, iets wat waarschijnlijk iedereen doet (vergelijk het met de cookies op internet, ook zo’n theoretisch goed verhaal dat in de praktijk de plank volledig misslaat).
  Als ik niet lastig gevallen wil worden aan de deur, aan de telefoon of via de post, dan zou een goedwerkend stalk-me-niet register veel efficienter werken. En boetes opleggen als men zich hier niet aan houdt.
  Iedereen vindt privacy belangrijk, maar gooit het overboord als ze een AH bonuskaart, IKEA family kaart, enz. kan krijgen waarbij ze een dubbeltje korting kunnen krijgen.
  Privacy is belangrijk als het gaat om belangrijke gegevens, bijvoorbeeld patientdossiers. Maar het zal mij een zalige zorg zijn of iemand weet dat ik op dag X om uur Y langs de weg geparkeerd heb. Ik zie het privacy risico niet. Welicht kan iemand anders er een lichtje op schijnen waar ik nu niet aan denk.


  ⚠️ Meld

Reageer