GL/DG wil aanvullende maatregelen voor IJsselallee

Maandagavond staat op de agenda van de gemeenteraad een voorstel over BREZ-maatregelen (Bereikbare regio Zwolle-Kampen). GroenLinks/De Groenen vindt dat dit agendapunt in de commissie dient te worden besproken en niet, zoals voorgesteld, rechtstreeks in de gemeenteraad. Volgens de partij zijn er maatregelen nodig om de doorstroming op de IJsselallee te verbeteren, maar niet alleen door meer asfalt aan te leggen.

Als het maandagavond niet lukt om het agendapunt in een commissie te gaan behandelen, zal GL/DG een amendement indienen, die inhoud dat de partij aanvullende maatregelen wenst bij het project Doorstroming IJsselallee. Fractielid Profijt: “Deze aanvullende maatregelen zouden wat ons betreft gezocht kunnen worden in hoogwaardig openbaar vervoer, dynamisch verkeersmanagement en vervoersmanagement. Zeker in het licht van de ontwikkelingen van de Spoorzone zal de onlangs vastgestelde Mobiliteitsvisie concreet gemaakt moeten worden in het project Doorstroming IJsselallee. Dat dient te gebeuren door de vijf speerpunten van de Mobiliteitsvisie in combinatie in te zetten.”

Het project BREZ is gericht op verbetering van de bereikbaarheid in de periode 2006 tot 2010 met de inzet van benuttingsmaatregelen. Doel van deze maatregelen is de beschikbare capaciteit van de bestaande infrastructuur zo optimaal mogelijk te benutten.

ARCADIS heeft binnen BREZ het traject van Gebiedsgericht Benutten begeleid. Dit heeft geresulteerd in een gebiedsgerichte netwerkvisie, een probleemanalyse en een voorstel voor oplossingsrichtingen en benuttingsmaatregelen. In dit project is gebruik gemaakt van de Regionale BenuttingsVerkenner als ondersteunend instrument. Uiteindelijk heeft ARCADIS het project afgerond met een bestuurlijke oplegmemo met een investeringsprogramma.

Opdrachtgever: Provincie Overijssel.

Artikel delen:
Reacties 5
  1. hoogwaardig openbaar vervoer, dynamisch verkeersmanagement en vervoersmanagement

    Dure woorden gebruiken kan iedereen. Ik zie liever concrete plannen.

  2. Nee niet meer asfalt maar minder auto’s lijkt mij een strakker plan gezien het klimaat probleem. Verbieden meer als 21 auto per gezin te hebben. Plezier ritjes verbannen en uitroeien en ook die benzineslurpers van de straat. Meer asfalt is uitstel van executie wat betreft files en K.O. voor milieu.

  3. 21 auto’s per gezin? Ik ken niemand met zoveel auto’s.

    De IJsselallee blijft altijd een probleem. Ik hou er nu al rekening mee, als ik vroeg op mijn werk moet zijn dan ga ik een kwartier eerder weg. Ik heb er geen moeite mee om wat langer in de auto te zitten.

Reageer