Bruins beëdigd als bestuurder van Waterschap

Zwolle – Dinsdagmiddag 28 februari heeft dijkgraaf Herman Dijk de heer D.J. Bruins (Dirk) beëdigd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij is de opvolger van Henk Lammers die het waterschapsbestuur heeft verlaten, omdat hij wethouder is geworden in Tynaarlo.

installatie_dirk_bruins_ab_wdodelta_28_februari_2017.jpg 

Dirk Bruins is 41 jaar, getrouwd met Bertina, vader van twee kinderen (Bart en Teun) en woont in Dwingeloo. De CDA-er Bruins was eerder als bestuurder actief in het waterschap Reest en Wieden, van 2009 tot 2016.

Desgevraagd zegt het nieuwe AB-lid: "Ik was me ervan bewust dat het moment zich zou kunnen voordoen, toch kwam het als een verrassing. Henk Lammers is vertrokken naar Tynaarlo. Ik neem zijn plaats graag in en ben erg benieuwd hoe Waterschap Drents Overijsselse Delta functioneert, nu ruim een jaar na de fusie. Persoonlijk hoop ik dat het echt als één waterschap functioneert en dat ik me kan bezighouden met de kerntaken."

Zetelverdeling
Van de 29 zetels in het waterschapsbestuur zijn 21 zetels bezet door bestuurders die zijn gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen in 2015. De volgende partijen zijn vertegenwoordigd: Water Natuurlijk (5), CDA (5), VVD (3), ChristenUnie (3), Algemene Waterschapspartij (2), PvdA (1), Sallandse Gemeentebelangen (1) en SGP (1). De zogenaamde geborgde categorieën ongebouwd, bedrijven en natuurterreinen hebben samen acht zetels.

Artikel delen:

Reageer