Levendige, gastvrije én leefbare binnenstad

Zwolle – De binnenstad van Zwolle bruist en is de meeste aantrekkelijke van alle binnensteden in Noordoost-Nederland: gastvrij en levendig voor bezoekers, leefbaar voor de mensen die er wonen. Dat is de inzet van de strategische agenda voor de binnenstad die burgemeester en wethouders aan de raad voorleggen.

Zwolle en de binnenstad staan er goed voor in vergelijking met andere steden. De inwoners hebben veel waardering voor de binnenstad. Er kwamen vorig jaar 1,3 miljoen bezoekers naar de binnenstad, maar mensen blijven kort en komen niet vanzelf terug. "We moeten dus blijven investeren om mensen naar Zwolle te trekken", aldus wethouder Filip van As. Bezoekers komen niet meer in de eerste plaats om te winkelen, ze willen beleving en geboeid worden. Aantrekkelijke cultuur, horeca en evenementen worden belangrijker, zeker als we meer jongeren in de stad willen. Jonge professionals zijn goed voor een vitale stad en extra inwoners zorgen voor reuring. We zoeken daarom meer ruimte voor wonen in de binnenstad."

B en w zien als grote opgaven in de binnenstad de aanpak van het Broerenkwartier, de Grote Kerk, een lichtplan voor de historische stad en de verdere verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Niet alleen pleinen en hoofdwinkelstraten, maar ook de entrees, aanloopstraten, gangen en stegen en de verbinding met de omliggende wijken moeten uitnodigen om de stad in te komen. Het centrum van Zwolle is immers groter dan alleen de binnenstad. Centrumfuncties, zoals de Stadkamer, Hedon of Pathé, vinden steeds vaker een plek in de schil buiten de gracht. Ook de Spoorzone wordt de komende jaren verder ontwikkeld met stedelijke functies en zal meer verbinding krijgen met de binnenstad.

In 2017 en 2018 is er een miljoen euro per jaar beschikbaar voor de binnenstad. In dit bedrag is ook ruimte gereserveerd voor de organisatiekosten van de uitvoering. B en w stellen voor dit jaar te investeren in sfeerverlichting, herinrichting van de Spoelstraat (na de afronding van de bouw van de Zara) en de voorbereidingen voor de aanpak van de Wilhelminasingel. Verder stellen ze voor het evenementenprogramma te versterken met onder meer Winter in Zwolle en een loopstromenonderzoek uit te voeren om te zien wat de opening van de Primark, Zara en Hudson´s Bay betekent voor de loopstromen in de stad. Voor de investeringen in het Broerenkwartier volgt nog een apart voorstel.

Alle ontwikkelingen en nieuwbouw in de binnenstad moeten toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat bij nieuwbouwplannen rekening wordt gehouden met gevolgen van klimaatveranderingen en dat gebouwen andere functies kunnen krijgen. De strategische agenda is een uitwerking van de visie Binnenstad 2030 die in 2015 in en met de stad is ontwikkeld. In de agenda zijn de ambities uit de visie verder uitgewerkt. Vanzelfsprekend hebben ook ondernemers, bewoners en het Zwols Expert Team meegedacht over de agenda.

Artikel delen:

Reageer