De Tesselschadestraat wordt fietsstraat

Zwolle – De Tesselschadestraat, een belangrijke fietsroute, is aan onderhoud toe. Tegelijkertijd met het onderhoud, laat gemeente Zwolle de weginrichting tussen de fietstunnel naar de Dr. Van Heesweg en de Bankabrug aanpassen. De Tesselschadestraat wordt ingericht als fietsstraat. De werkzaamheden starten op 20 maart a.s. Als alles voorspoedig verloopt, is de nieuwe Tesselschadestraat half juli gereed.

De Tesselschadestraat wordt een fietsstraat. Qua uitstraling betekent dit dat de straat rood asfalt krijgt en aan de zijkanten en in het midden zwarte klinkerstroken. Door de klinkerstrook in het midden ziet deze fietsstraat er straks anders uit dan de andere Zwolse fietsstraten. De reden hiervoor is dat er in de Tesselschadestraat een bus rijdt die meer ruimte nodig heeft. Op de klinkerstroken kunnen auto’s uitwijken als ze elkaar passeren. De aanpassing van de Tesselschadestraat naar fietsstraat moet de verkeersveiligheid verbeteren en tegelijkertijd aan de fietsers een comfortabele en aantrekkelijke route bieden. Daarbij sluit de vernieuwde straat aan bij het 30 km/uur-regime en bij de woonfunctie van de Tesselschadestraat.

Om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken, voert de aannemer de werkzaamheden in fasen uit. Toch is er gedurende de hele periode dat er aan de weg wordt gewerkt, geen doorgaand verkeer op Tesselschadestraat mogelijk. Verkeer wordt omgeleid via de Brederostraat en/of Leo Majorlaan. Ook de bus rijdt gedurende deze periode een andere route. De aanpassing van de Tesselschadestraat naar fietsstraat is een project van Beter Benutten Zwolle Kampen. Onder de vlag van Beter Benutten zijn inmiddels meer straten comfortabeler en aantrekkelijker gemaakt voor fietsers, zoals De Kamperweg en de Meppelerstraatweg. De aanpassingen, in combinatie met fietsstimuleringsmaatregelen (bijvoorbeeld Spitsfietsen), moeten eraan bijdragen dat meer mensen de fiets als een aantrekkelijk alternatief voor de auto gaan zien en Zwolle voldoende bereikbaar blijft. Voor meer informatie over Beter Benutten Zwolle Kampen: www.beterbenuttenzwollekampen.nl

Een groep bewoners heeft met de gemeente meegedacht over de plannen van de herinrichting van de Tesselschadestraat tot fietsstraat. Hun ideeën zijn waar mogelijk verwerkt in de plannen. Meer informatie over de aanpassingen: www.zwolle.nl/tesselschadestraat

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Prima, maar neem dan ook gelijk de Herfterweg mee. Veel mensen die op Oosterenk werken gaan met de fiets richting station. Als het slecht weer is staat de hele Herfterweg vol plassen. En automobilisten houden echt geen rekening met fietsers. Die knallen zo hard en dicht mogelijk langs fietsers.


    ⚠️ Meld

Reageer