Ruim 36.000 euro voor jeugdprojecten

Zwolle – De stichting Hervormd Weeshuis ondersteunt projecten gericht op de Zwolse jeugd en heeft in de afgelopen zestien jaar al ruim drie miljoen euro uitgegeven.

In de eerste vergadering van 2017 heeft de stichting 36.425 euro toegekend aan in totaal tien projecten. Het meest opvallende project waaraan de stichting met plezier een bijdrage levert, betreft de particuliere aanvraag voor de aanschaf van een hulphond. Daarnaast kunnen ook Zwolle Unlimited (Cultuurfestival), stichting Oranjepret (Koningsdag), CBS De Morgenster (wederopbouw schoolbibliotheek na brand), Triathlonvereniging Triade (oprichting jeugdafdeling), Stichting de Stadkamer (hotspots), Stichting Vrienden van de Vuurvogel (Muziekcarrousel), Stichting Noodfonds Zwolle (diverse kleine projecten) en Zwols Schaak Genootschap (schaaktoernooi voor basisscholen) op een bijdrage rekenen. Bevrijdingsfestival Overijssel wordt van 2016 tot 2020 zelfs jaarlijks ondersteund met een structurele financiële injectie. 

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is dinsdag 2 mei a.s. Het Hervormd Weeshuis aan de Broerenstraat heeft tot 1953 gediend als onderkomen voor ouderloze kinderen. Inmiddels heeft het weeshuis haar functie verloren en zijn de bezittingen overgegaan in een stichting. Deze stichting beheert de gelden die door de eeuwen heen zijn verworven. Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle heeft tot doel om haar jaarlijkse netto-opbrengsten op een eigentijdse manier in te zetten als financieel steuntje in de rug voor initiatieven in jeugd- en jongerenwerk. Elke stichting, vereniging of particulier kan ongeacht levensbeschouwing een aanvraag indienen voor een op de jeugd gericht project. Zie voor meer informatie www.hervormdweeshuiszwolle.nl. Facebook: www.facebook.com/weeshuiszwolle.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer