Regionale Kamerleden zoeken elkaar op

Zwolle – De regionale kandidaat Kamerleden, die meededen aan het verkiezingsdebat dat dagblad de Stentor dinsdagavond in Hedon had georganiseerd, willen samenwerken als ze 15 maart worden gekozen. Ze willen samen de regiobelangen behartigen en een tegenwicht bieden aan het Randstedelijk denken in de Tweede Kamer. Malik Azmani van de VVD wil zich met name inzetten voor een goede bereikbaarheid van de regio, het midden- en kleinbedrijf en een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Ook Hilde Palland van het CDA vindt aandacht voor het MKB belangrijk, maar pleit ook voor een vitaal platteland en een eerlijkere verdeling van rijksgelden over de verschillende provincies. Keklik Yücel van de PvdA wil dat iedereen gelijke kansen krijgt "ook in de regio" en Frank Futselaar van de SP vindt dat een rijke stad als Zwolle meer moet doen aan armoedebestrijding en goed onderwijs, waarbij het huidige leenstelsel voor studenten moet veranderen in een andere wijze van studiefinanciering. 

verkiezingsdebat.jpgFoto: Hennie Vrielink 

Dat de provincie Overijssel in vergelijking met andere provincies veel heeft bijgedragen aan verbetering van rijkswegen wordt door eenieder erkent en kort geleden heeft Azmani hierover vragen gesteld aan de minister, die vandaag beantwoord zijn. Volgens Frank Futselaar is het een politieke keuze van Provinciale Staten geweest zoveel geld in wegen te steken. "Overijssel had veel geld door de verkoop van Essent" en er was een breed draagvlak een groot deel van deze gelden te investeren in rijkswegen. Hilde Palland kon deze keuze wel begrijpen: "Het was verstandig de Essent gelden te investeren in de eigen provincie en niet te laten afromen door het rijk. Deze gelden zijn immers ook opgebracht door inwoners van de provincie."

Na een vraag uit de zaal kwamen ook even de aanvliegroutes naar Lelystad aan de orde. Hilde Palland pleitte voor het opnieuw indelen van de luchtruimte boven Overijssel. Ze was verrast toen bleek dat er boven de provincie een soort wachtruimte wordt gecreëerd voor vliegtuigen voordat ze op vliegveld Lelystad kunnen landen. Malik Azmani wees op de toezegging van staatssecretaris Sharon Dijksma dat de vliegtuigen boven de 6.000 voet zullen blijven. "Ik woon zelf in Dalfsen." Ook heeft Dijksma toegezegd de regio binnenkort te bezoeken om tekst en uitleg te geven en de zorgen van de inwoners weg te nemen.Tijdens deze verkiezingsavond in Hedon vertelde oud politicus Arie Slob over de "Zwolse maffia".

Tijdens het laatste kabinet Balkenende zaten er drie Zwollenaren in de Tweede Kamer van verschillende politieke partijen, die elkaar toch wisten te vinden om de belangen van de Zwolse regio te behartigen. Arie Slob van de CU, Eddy van Hijum van het CDA en Co Verdaas van de PvdA werden door toenmalig minister Gerrit Zalm de "Zwolse maffia" genoemd en dat ervoeren de drie Kamerleden als een groot compliment. Arie Slob: "We zaten dikwijls bij elkaar in de trein als we van Zwolle naar Den Haag reisden. We vertrouwden elkaar en zochten elkaar op om regiozaken te bespreken. Iedere maand gingen we samen op werkbezoek in Zwolle of omgeving." De drie heren hebben met name wat bereikt op het gebied van weg- en spoorverbindingen, maar ook de landbouw heeft van hun werk geprofiteerd. Malik Azmani pleitte voor een nieuwe "Zwolse maffia 2 punt 0" en Hilde Palland benadrukte nogmaals "als je iets voor de regio wilt bereiken moet je drammen, drammen en drammen." Malik Azmani staat 10de op de lijst en zal wel weer in de Kamer komen. Ook Frank Futselaar maakt een goede kans met zijn 11de plaats. Voor Hilde Palland zal het er om spannen; ze staat 21ste en volgens de laatste peilingen schommelt het CDA rond dit aantal. Keklik Yücel zal het met haar 16de plaats wellicht niet redden als de huidige peiling voor de PvdA zou uitkomen en deed een oproep met "stem in ieder geval op een regionaal kamerlid."

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

 

 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Vorige keer op Frank gestemd, en nu ga ik dat weer doen. Een hoofdreden is: Hij woont in Zwolle, en vertrekt niet gelijk naar de randstad zodra hij gekozen wordt. Want buiten de Randstad is iedereen het ongeveer met elkaar eens: Buiten de Randstad is MEER NEDERLAND HOOR! Dat stelselmatige negeren van iedereen buiten de paar “belangrijke km2” is natuurlijk belachelijk. Als we dan iemand uit de buurt kiezen, zien we vaak dat deze persoon direct Funda-aanbod in de Randstad bekijkt. Hoe wil zo iemand dan nog ONZE belangen behartigen? Frank Futselaar zal niet verhuizen. En doet hij dat wel, issie mijn stem gelijk kwijt.


    ⚠️ Meld

Reageer