Zwolle wil toezichtlast bij burgers verminderen

Het Handhavingsprogramma 2008 geeft aan waar in Zwolle het komende jaar op ingezet wordt bij het handhaven van de regels. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van regels op het gebied van afval/lozingen, bouw, brandveiligheid, milieu-inrichtingen en bodem, openbare orde/evenementen en gebruik openbare ruimte. Zwolle zet in op integraler werken en meer aandacht voor de manier waarop de gemeente Zwolle handhaaft. Door integraler te werken wil de gemeente de toezichtlast bij burgers en bedrijven verminderen. 

Verantwoordelijk wethouder Janco Cnossen: ‘Iedere Zwollenaar wil er zeker van zijn dat als zijn kind een avondje gaat stappen, het goed zit met de brandveiligheid in het café. Maar ook wil iedere Zwollenaar dat de gemeente erop toeziet dat er geen onveilige situatie bestaat in het bedrijf om de hoek, of dat de gemeente optreedt tegen een buurtbewoner die voortdurend zijn afval te vroeg op straat zet waardoor het een rommeltje wordt. Om prettig en veilig met zoveel mensen in onze stad te kunnen wonen, hebben we regels. Wij spreken mensen aan die zich niet aan de regels houden en zo nodig treden wij handhavend op. In dit plan staat waar we de nadruk op gaan leggen komend jaar’.

Brandveiligheid

Komend jaar gaat de gemeente veel aandacht geven aan de brandveiligheid in het kader van de gebruiksvergunningen. Door verandering in de regelgeving gaat het zwaartepunt naar controle achteraf.  

Daarnaast wordt ook werk gemaakt van een specifieke aanpak van de horeca. De horeca heeft te maken met veel en ingewikkelde regelgeving. Door een integrale aanpak waarbij ook wordt samengewerkt met andere overheden moet het voor de horeca makkelijker worden gemaakt om de regels goed na te leven. Dit past in het streven de toezichtlast voor bewoners en bedrijven te verminderen.

Samenwerking

Integraal handhaven vraagt ook om samenwerking. In 2008 zal de gemeente naast de hiervoor genoemde samenwerking voor de horeca, ook samenwerken op het gebied van milieuhandhaving. Zo pakt de gemeente samen met de politie de vuilverbranding in het buitengebied aan en worden er weer milieucontroles uitgevoerd tijdens een handhavingsestafette.

(De)regulering

Tot slot beschrijft het Handhavingsprogramma de ontwikkelingen die de gemeente de komende jaren op het gebied van toezicht en handhaving te wachten staat, zoals het samenvoegen van verschillende vergunningen op het gebied van wonen, ruimte en milieu; de wijzigingen op het gebied van milieuregels voor bedrijven en de gevolgen van de deregulering.

Artikel delen:

Reageer