Ruimte voor de rivier: Laatste punten op i

Zwolle – Ruimte voor de Rivier Zwolle is (bijna) klaar. Woensdag 14 december 2016 werd het project officieel opgeleverd door minister Melanie Schultz van Haegen. Wat nu nog aan werkzaamheden rest, is vooral de aankleding met onder meer bankjes, beplanting en hier en daar een hekje.

dijkverlegging_westenholte_-_nieuwe_situatie.jpg 
Dijkverlegging Westenholte

Het materieel van de aannemerscombinatie vertrekt uit Zwolle of is al weer een tijd bij andere projecten ingezet en de bouwketen zijn afgebroken. Intussen komen steeds meer fietsers en wandelaars een kijkje nemen om te zien hoe het gebied is veranderd met de nieuwe geulen, de nieuwe dijk en de overstroombare brug bij de Vreugderijkerwaard, waarvan je een schitterend uitzicht over de uiterwaarden hebt. De bewoners die moesten verhuizen om de IJssel meer ruimte te geven, kunnen met schone voeten hun huis bereiken

In de uiterwaarden zijn de ingrepen in het landschap goed zichtbaar: de nieuwe dijk en de terpen zijn begroeid en de geulen hebben hun vorm. Als ‘eerbetoon’ is de contour van de oude dijk bij Spoolde/Westenholte nog in het landschap te zien. Om goed te ontdekken wat er in het gebied is gebeurd, kun je luchtfoto’s naast elkaar leggen. Waar je op de oude foto de zandwinplas in Schelle-Oldeneel nog ziet, is het terrein nu bijna vlak. Gek idee dat hier ruim 800.000 m3 grond in is verdwenen.

Veel veiliger
Door alle werkzaamheden is de kans op overlast en gevaar door hoogwater een stuk kleiner geworden. Dat de IJssel meer ruimte heeft gekregen, is heel goed te zien bij Spoolde/Westenholte, waar de dijk 300 meter landinwaarts is verlegd. En zowel in dit gebied als bij Schelle-Oldeneel zie je de nieuwe geulen. Ze vormen een slim systeem dat er voor zorgt dat bij laagwater voldoende water door de IJssel blijft stromen en bij hoogwater helpt om de piekafvoer veilig richting IJsselmeer af te voeren. Er zijn ‘drempels’ aangelegd waaroverheen bij hoogwater op de IJssel het ‘teveel aan water’ stroomt. Zo vullen de geulen zich en helpen ze de IJssel mee. Dit is te vergelijken met spitsstroken langs een snelweg: wanneer er teveel aanvoer is, gaan de ‘spitsgeulen’ open om de ‘waterfile’ op te lossen. Stroomopwaarts zorgen duikers (grote buizen onder de drempels door) ervoor dat het water in de geulen zich ook bij laagwater kan verversen.

Ingrijpend
Het aanpassen van de rivier was ingrijpend voor mensen die in het projectgebied wonen of zelfs moesten verhuizen. En ook de natuur merkte dat er gewerkt werd. Om te zorgen dat kwetsbare soorten zich ook na de werkzaamheden thuis zouden voelen, zijn er onder andere broedgebieden voor de kwartelkoning gemaakt en is er een nieuw bos voor de bevers aangelegd. Er is bovendien voor gezorgd dat het gebied goed ‘beleefbaar’ is, onder meer met aantrekkelijke fiets- en wandelpaden.

Ruïne
De IJssel was altijd al een rivier vol verhalen en daar is met deze werkzaamheden weer een bijzonder hoofdstuk aan toegevoegd. Een uitstekende plek om het verhaal tot leven te brengen, is het terrein in de uiterwaard aan de Schellerdijk, waar de familie Sluiter ruim een eeuw woonde. Ze hebben hun oningen verlaten, maar relicten van de huizen blijven pal aan de rivier staan als herinnering aan de bewoning die hier plaatsvond. Een bijzondere plek om straks tijdens een wandeling in de uiterwaard even bij stil te staan.

 

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Dat heeft Minister Melanie Schultz van Haegen goed gedaan!
  Echt supermooi.
  D’r zit nog wel een Zwollenaartje aan de winterdijk,
  dat guppie wat een soort van hikkelpad/evenwichtsbaantje
  over normaal gesproken onderwaterland bij hoog water
  heeft geregeld.
  Red dat Mensie ff met een supergoeie regeling!  ⚠️ Meld

 2. Wartelkoning zal wel kwartelkoning zijn?

  Melanie Schultz van Haegen is een van de ministers, die sinds de start in 2004 (Planologische Kernbeslissing) te maken heeft gehad met ‘Ruimte voor de Rivier’. Zij is vooral betrokken geweest in de uitvoeringsfase.  ⚠️ Meld

Reageer